Bezpečnost potravin

Epidemie VTEC O55 v Anglii a ve Finsku

Vydáno: 23. 12. 2014
Autor: SZÚ

Informace SZÚ k případům onemocnění VTEC O55:H7 VT2+ a eae+ ve Velké Británii.

Velká Británie (PHE – Public Health England) nahlásila 12. prosince 2014 epidemii 11 potvrzených případů onemocnění VTEC O55:H7 VT2+ a eae+, z toho 8 případů s příznaky HUS (hemolyticko-uremický syndrom).

Velká Británie (PHE – Public Health England) nahlásila 12. prosince 2014 epidemii 11 potvrzených případů onemocnění VTEC O55:H7 VT2+ a eae+, z toho 8 případů s příznaky HUS (hemolyticko-uremický syndrom). Případy jsou distribuovány na jihu Anglie. Věková distribuce nemocných je od 7 měsíců do 31 let, převážně jsou postiženy děti do 5ti let věku. Obě pohlaví jsou zastoupena rovnoměrně. Žádný z případů neuvádí pozitivní cestovatelskou anamnézu. V minulosti se onemocnění VTEC O55:H7 nikdy v Anglii nevyskytlo. Epidemii onemocnění VTEC O55:H7 VT2+ a eae+ hlásí aktuálně pouze Velká Británie. Francie vykazuje případy onemocnění s kombinací totožných toxinů, ale nezaznamenává nárůst v počtu případů. Onemocnění v Anglii i ve Francii mají lokální charakter. Neexistuje důkaz o spojitosti mezi případy onemocnění v uvedených zemích.

Finsko hlásilo 3. prosince 2014 epidemii VTEC O55:H7 VT1+ eae+, která proběhla v období září-říjen 2014. Jednalo se o importované případy onemocnění. Kombinace toxinů v této epidemii je odlišná (VT1+). Z toho vyplývá, že ani mezi epidemií nahlášenou ve Velké Británii 12. prosince 2014 a epidemií ve Finsku neexistuje vzájemná epidemiologická souvislost.

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Nizozemí, Norsko, Španělsko a Švédsko nevykazují v roce 2014 žádný případ onemocnění výše uvedeným genotypem.

Poslední výskyt onemocnění způsobených enterohemoragickou E. coli sérotyp O55 se závažnými příznaky HUS byl v České republice zaznamenán v roce 1997. Jednalo se o dva dětské pacienty, chlapce a dívku, kteří byli hospitalizováni na Pediatrické klinice FN Motol. Případy neměly epidemiologickou souvislost. Původcem obou onemocnění byla E. coli sérotypu O55:H7 produkující Shiga toxin subtypu 2a.

MUDr. Marta Príkazská, Ing. Monika Marejková PhD., CEM SZÚ, 22.12.2014

Zdroj:  Státní zdravotní ústav


Poznámka: VTEC (Escherichia coli produkující verocytotoxin) je skupina patogenních E. coli bakterií, které mohou být příčinou krvavého průjmu a hemolyticko-uremického syndromu u lidí, vážných potíží, které mohou vést k selhání ledvin a úmrtí.

                                                             

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):