Bezpečnost potravin

Enzymy mají klíčový význam

Vydáno: 23. 10. 2005
Autor:

Enzymy nejen redukují množství nežádoucích bakterií, ale zvyšují také účinnost krmiva, snižují náklady na krmivo a podporují produkci bezpečných potravin.

Antibiotické stimulátory růstu byly dlouhou dobu efektivním a  nákladově účinným prostředkem pro řízení  mikrobiální populace ve střevu zvířat včetně bakterií, jako je salmonela, které ovlivňují zdraví lidí. Běžné využívání  antibiotických stimulátorů růstu  v krmivech pro zvířata ovlivňuje jejich použití v léčení lidí, a proto v rámci EU vedlo k postupné redukci jejich aplikace do krmiv pro zvířata a ke hledání alternativ.
V ostatních zemích, např. v USA,  však většina výrobců prasat stále ještě  tyto látky využívá. Podle odhadu využívá krmiva s obsahem antibiotických stimulátorů růstu okolo 50 % výkrmců prasat v USA.
V Dánsku, podobně jako ve Švédsku, přestalo mnoho výrobců  prasat používat antibiotické stimulátory růstu v krmivech pro prasata ještě předtím, než byly v roce 2000 zakázány.
V rámci hledání náhražek za antibiotické stimulátory růstu se testují i  značně  rozšířené krmné enzymy, které se v kombinaci se specifickými organickými kyselinami stávají klíčovou alternativou.
Organické kyseliny, příznivě ovlivňující hygienu krmiv a pH ve střevu, mají do určité míry i přímý antimikrobiální účinek. Působení enzymů spočívá v následujícím:
– redukují substrát vhodný pro růst nežádoucích bakterií  v tenkém střevu a snižují  riziko jejich bujení,
– zlepšují trávení živin v tenkém střevu,
– zlepšují využití krmiva a rychlost růstu ve všech věkových skupinách,
– mohou výrazně příznivě ovlivnit hladinu a složení střevní mikroflory.
Výzkum uváděný Danish Bacon and Meat Council potvrdil příznivý vliv xylanázy na snížení kontaminace prasat salmonelou. Dánská společnost Dansk Landbrugs Grovvareselskab uvádí, že enzymy mohou účinně podporovat stravitelnost krmiv a zdravotní stav střeva u prasat všech věkových kategorií. Ukazuje se, že xylanáza ovlivňuje žádoucím směrem  hladinu koliformních bakterií a salmonel ve střevu a u selat působí příznivě hlavně v kombinaci s okyselovači.
Pokusy provedené na univerzitě v Bristolu ve V. Británii s drůbeží krmenou kukuřičnou nebo pšeničnou dávkou potvrdily podobné příznivé účinky specifických enzymů ve smyslu redukce  bakterií  způsobujících onemocnění lidí z potravin, jako je kampylobakter a salmonela.
Při aplikaci krmiv založených na kukuřici a obohacených  xylanázou, amylázou a proteázou  (Avizyme 1500, Danisco)  se ve střevu  kontaminované drůbeže  zjistila 60% redukce salmonel a 40% redukce kamyplobaktera. Ve střevu drůbeže krmené pšeničnou dávkou doplněnou xylanázou a proteázou  (Avizyme 1300, Danisco) došlo v průměru k 70% redukci kampylobaktera a významnému snížení salmonel.
Bylo dokázáno, že komerční využití krmných enzymů za účelem zvýšení účinnosti krmiva může také podpořit bezpečnost potravin v důsledku zvýšené stravitelnosti krmiva.

Feed Mix, 13, 2005, č. 4, s. 32