Bezpečnost potravin

Enzymové preparáty – pravděpodobný zdravotní hazard pro celiaky

Vydáno: 15. 1. 2019
Autor: VÚPP

Výzkumný ústav potravinářský Praha informuje o možném nebezpečí enzymových preparátů pro pacienty s celiakií.

 

 

 

 

 

Jak už je delší dobu známo, i na trhu v České republice můžete koupit enzymový preparát, který má pomoci pacientům s celiakií naštěpit toxické (toxické pro celiaky) peptidy glutenu na takové peptidy, které již neohrozí zdraví pacientů, prostě jejich imunitní systém na tyto peptidy již nereaguje nežádoucím způsobem. Celá řada těchto preparátů je i na trhu v Evropě i USA.

Výzkumný tým ve Spojených státech se blíže podíval na dostupné v USA. A co zjistil?
Pomocí aplikace Google Ad Wors získali výzkumníci informaci, jak velký je zájem pacientů s celiakií o nákup těchto preparátů a kolik je jich na trhu. Zájem celiaků o tyto preparáty je skutečně velký. Autoři článku získali potřebné informace u 14 preparátů – doplňků stravy, které tvrdily, že obsahují glutenázy, tzn. enzymy – proteázy, které by měly štěpit dva nejvýznamnější toxické peptidy – a to peptid alfa-gliadin s 33 aminokyselinami a peptid gama-gliadin s 26 aminokyselinami, které jsou pro pacienty nebezpečné. Cílem využití enzymů obecně je totiž naštěpit toxické peptidy z lepku na úseky o maximální délce 9 nebo méně aminokyselin ještě předtím, než se dostanou do tenkého střeva a začnou škodit. Pro tyto účely se předpokládá využití enzymů propyl endopeptidáz, které musí degradovat toxické peptidy dostatečně rychle a účinně a musí být schopné funkce v extrémně kyselém prostředí.

Z informací na obalech výrobků autoři zjistili, že jsou použity enzymy, u kterých není požadovaný účinek prokázaný. Prodávané doplňky stravy obsahují samozřejmě určité druhy proteáz, ale bohužel ne tu, která má výše uvedené specifické vlastnosti a je současně odolná proti nízkému pH žaludku. U některých preparátů nebyla specifikace enzymu uvedena vůbec. Všechny preparáty obsahovaly v popisu řadu různých tvrzení o účincích. Skoro všechny firmy tvrdily, že preparát degraduje nebo pomáhá štěpit nebezpečné glutenové peptidy. Někteří výrobci tvrdili, že jejich preparáty zmírňují trávicí problémy spojené s konzumací lepku a intolerancí na lepek. Dostupné popisy k preparátům obsahovaly celou řadu dalších tvrzení týkajících se vhodnosti konzultace s lékařem, nevhodnosti preparátu pro těhotné, tvrzení, že preparát nebyl hodnocen FDA (Food and Drug Administration) atd. V jednom preparátu dokonce výrobce deklaroval obsah pšenice.

Závěr autorů je jednoznačný – zatím žádný preparát – doplněk stravy na trhu nesplňuje požadavky na specifitu enzymu, která je pro štěpení toxických peptidů z hlediska celiakie bezpodmínečně nutná.

Takže nelze žádný tento preparát doporučit místo dodržování bezlepkové diety a jeho používání by bylo pro celiaky zdravotním hazardem.

Bohužel ani FDA v USA, ani státní kontrolní orgány ČR nemají povinnost kontrolovat kvalitativní vlastnosti doplňků stravy a ověřovat jejich účinnost (nebo vyžadovat jednoznačně ověřený test účinnosti) před jejich uvedením na trh. V ČR podléhá doplněk stravy pouze notifikační povinnosti na Ministerstvu zemědělství. Tento proces ovšem neznamená kontrolu složení nebo účinnosti výrobku.
Pro úplnost: v České republice musejí doplňky stravy splňovat jak obecné požadavky na uvádění potravin do oběhu, tak specifické požadavky. Firma uvádějící doplněk stravy poprvé na trh, musí tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství a uvést informace o značení na obalu nebo etiketě výrobku (tzv. notifikace výrobku). Doplňky stravy se mohou prodávat pouze balené.

Autorky článku: Ing. Jana Rysová, Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.,
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Oddělení chemie, biochemie a mikrobiologie potravin

Pro zájemce můžeme původní článek zaslat (v angličtině):
Krishnareddy, S., Stier, K., Recanati, M., Lebwohl, B., Green, P.H.R.: Commercially available glutenases: a potential hazard in coeliac disease. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 10(6), 2017, 473-481.

 

 

Zdroj: VÚPP

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):