Bezpečnost potravin

ENTRANSFOOD

Vydáno: 23. 2. 2005
Autor:

Výzkumný projekt podporovaný Evropskou komisí zaměřený na vytvoření tematické základny (sítě) pro vyhodnocování bezpečnosti geneticky modifikovaných potravinářských plodin a potravin.

Aplikace technologie rekombinantní DNA v moderním šlechtění plodin vedla k vývoji plodin se zlepšenými agronomickými vlastnostmi (potravinářské plodiny odolné vůči nemocem nebo škůdcům, tolerantní k herbicidům, se zpomaleným zráním). V roce 1998 činila celková plocha obhospodařovaná geneticky modifikovanými (GM) plodinami 27,8 x 106 hektarů, na kterých se pěstovala:

* sója rezistentní k herbicidům (52 %),

* kukuřice rezistentní k hmyzu (24 %),

* řepka rezistentní k herbicidům (9 %),

* bavlna rezistentní k hmyzu a herbicidům (9 %),

* kukuřice rezistentní k herbicidům (6 %).

 

ENTRANSFOOD je projekt finančně podpořený Evropskou komisí zaměřený na vytvoření evropské základny (sítě) pro hodnocení bezpečnosti GM plodin. Práce na projektu ENTRANSFOOD byly zahájeny 1. 2. 2000 a probíhaly ve 4 pracovních skupinách. Práce v jednotlivých skupinách se prováděly na základě řešení jiných projektů EU, které byly formálně spojeny skrz tematickou síť ENTRANSFOOD, a to:

 

1. pracovní skupina pro testování bezpečnosti transgenních potravin (projekt SAFOTEST),

2. pracovní skupina pro detekci nezáměrných (unintended) účinků (projekt GMOCARE),

3. pracovní skupina pro transfer genů (projekt GMOBILITY),

4. pracovní skupina pro dohledatelnost (traceability) a jištění kvality (projekt QPCRGMOFOOD).

 

Více informací o projektu je pro registrované uživatele uvedeno v Potravinářských aktualitách.