Bezpečnost potravin

Enterobacter sakazakii v popředí zájmu FAO/WHO

Vydáno: 21. 2. 2004
Autor:

Problematika Enterobacter sakazakii a jiných mikroorganismů v sušené kojenecké výživě byla na programu společné schůze expertů FAO a WHO, která se uskutečnila ve dnech 2.–5. února 2004 v Ženevě. Byla vydána řada doporučení pro FAO, WHO, Kodex a členské státy.

Schůze expertů došla k závěru, že současná technologie zcela neeliminuje riziko a existuje určitá možnost kontaminace sušených výrobků. Osobám, které aplikují kojeneckou výživu, zvláště vysoce rizikovým kojencům, by se mělo zdůrazňovat, že kojenecká výživa, ačkoliv splňuje současné standardy, není sterilní výrobek. Aby se minimalizovalo riziko, měla by se vytvořit pravidla pro přípravu, použití a manipulaci s kojeneckou výživou.
Současné mikrobiologické specifikace pro kojeneckou výživu uvedené v Kodexu obsahují kritéria pro mikrooganismus Salmonella. Skupina expertů doporučila, aby Kodex zařadil odpovídající specifikaci pro Enterobacter sakazakii v kojenecké výživě jako součást širšího hodnocení mikrobiologických rizik spojených s těmito výrobky.
Enterobakter sakazakii způsobuje u novorozenců meningitidu nebo vážné střevní infekce a zvláště vysokému riziku jsou vystavovány děti předčasně narozené. Ačkoliv dosud bylo v některých rozvinutých zemích zaznamenáno několik málo případů infekce Enterobacter sakazakii, má se za to, že v celosvětovém měřítku je počet těchto případů podhodnocen a že tento organismus může v řadě zemí představovat značný problém.
Výrobcům kojenecké výživy se doporučuje vyvinout pro vysoce rizikové skupiny kojenců širší okruh komerčně sterilních alternativních výrobků. Průmyslu kojenecké výživy se dále doporučuje snížit koncentraci Enterobacter sakazakii ve výrobním prostředí i v sušené kojenecké výživě. Ke splnění tohoto úkolu by měl průmysl zvážit zavedení účinného programu monitorování vnějších podmínek a pro testování hygienické kontroly linek ve výrobních závodech využít spíše Enterobacteriaceae než koliformní mikoorganismy.

Přílohy:
* Souhrnná zpráva ze schůze expertů FAO/WHO  [pdf ; 120556 bytů]
* Otázky a odpovědi k přítomnosti E. sakazakii v sušené kojenecké výživě  [pdf ; 114813 bytů]

O problematice výskytu Enterobacter sakazakii v kojenecké výživě jsme informovali prostřednictvím Agronavigátoru v těchto příspěvcích:
* Enterobacter sakazakii a jiné mikroorganismy v kojenecké výživě (27. 1. 2004)
* V potravinářských provozech byl zjištěn Enterobacter sakazakii nebezpečný pro kojence (26. 1. 2004)
* Meningitida ze sušené kojenecké výživy (9. 4. 2003)