Bezpečnost potravin

Enterobacter sakazakii identifikován v kojenecké výživě

Vydáno: 10. 6. 2004
Autor:

V rámci rozsáhlého šetření sušené kojenecké a dětské mléčné výživy, jehož výsledky byly prezentovány na zasedání Americké společnosti pro mikrobiologii, byl poprvé izolován Enterobacter sakazakii, mikroorganismus spojovaný s řadou závažných, často fatálních infekcí meningitidy u dětí živených kontaminovanou mléčnou výživou.

Enterobacter sakazakii, mikroorganismus spojovaný s řadou závažných, často fatálních infekcí meningitidy u dětí, které dostávaly kontaminovanou mléčnou výživu, byl poprvé izolován ze vzorků sušené dětské výživy. Výsledky rozsáhlého šetření přítomnosti různých druhů bakterií v kojenecké a dětské výživě byly prezentovány na zasedání Americké společnosti pro mikrobiologii v New Orleans minulý týden pracovníky britské univerzity v Nottingham. V rámci studie byly sledovány vzorky sušené kojenecké výživy a sušeného mléka a dětských potravin z řady evropských zemí, USA, Jižní Koreje a Jižní Afriky. Osm z 82 vzorků kojenecké výživy a dvanáct vzorků ze 49 sušených potravin pro děti obsahovaly bakterie možného střevního původu. Třináct identifikovaných bakteriálních druhů, včetně Enterobacter sakazakii, příslušelo do čeledi Enterobacteriaceae. Někteří členové Enterobacteriaceae, jako Salmonella, Escherichia coli O157 či Enterobacter sakazakii mohou způsobovat alimentární onemocnění. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com