Bezpečnost potravin

ENGL – Evropská síť laboratoří zabývajících se geneticky modifikovanými organismy

Vydáno: 31. 10. 2002
Autor:

bezpečnost potravin a krmiv, analýza potravin a krmiv, Evropská unie, výzkumné projekty

ENGL (European Network of GMO Laboratories) se začala vytvářet od června 2000. Činnost ENGL je koordinována Evropskou komisí, DG-JRC (Generálním ředitelstvím-Spojené výzkumné centrum).
ENGL v současné době zahrnuje asi 50 laboratoří, tj. všechny příslušné laboratoře v EU, dále v Norsku a v kandidátských zemích.
Cílem ENGL je vytvářet jednotnou platformu pro experty, kteří se zabývají odběrem vzorků, detekcí, identifikací a kvantifikací GMO, a to v životním prostředí, potravinách, krmivech a osivu.
Pro členy ENGL je zřízen registrovaný přístup na webovou stránku „Bulletin Board of the European Network of GMO Laboratories“, prostřednictvím které si mohou vyměňovat informace, seznamují se s novinkami a s připravovanými akcemi.
Od černa 2000 se konaly čtyři plenární schůzky ENGL. 5. Prosince 2002 se uskuteční v Bruselu první oficiální schůze ENGL.

Více informací na adrese ENGL