Bezpečnost potravin

Endokrinní disruptory: EFSA a ECHA začínají pracovat na metodice

Vydáno: 8. 12. 2016
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA a Evropská agentura pro chemické látky vytváří metodiku pro identifikaci endokrinních disruptorů.Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vytváří vědeckou metodiku umožňující identifikaci endokrinních disruptorů.  

Začátkem letošního roku navrhla Evropská komise vědecky podložená kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v kontextu právních předpisů EU v oblasti pesticidů a biocidů. Diskuse s členskými státy a odborníky stále probíhají a očekává se, že kritéria vstoupí v platnost v roce 2017.  

Jakmile vstoupí kritéria v platnost, bude zapotřebí harmonizovaná metodika, aby kritéria mohla být neprodleně a důsledně aplikována žadateli a orgány EU.  

EFSA a ECHA podporované Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) vytváří koncept metodiky, který zveřejní.  Podle plánu bude návrh dokumentu metodiky  připraven v prvním pololetí roku 2017 a bude předložen veřejné konzultaci. Očekává se, že finální verze metodiky bude  dokončena v následujícím roce.

Zdroj: EFSA