Bezpečnost potravin

Elektronický Zpravodaj SZPI zvítězil v soutěži firemních publikací Zlatý středník

Vydáno: 28. 4. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 4. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na včerejším předávání cen profesní soutěže firemních publikací „Zlatý středník“ získala v nesrovnatelné konkurenci první místo v kategorii „Nejlepší elektronická periodika/newsletter“. Dvanáctého ročníku soutěže, kterou organizuje PR Klub, se účastnilo celkem 109 projektů, ze kterých vítěze jednotlivých kategorií vybírala odborná porota.
Oceněným projektem je Zpravodaj SZPI, který slouží pro vnitřní komunikaci úřadu. Jeho obsah vytváří dobrovolníci z řad zaměstnanců pod vedením redakční rady tvořené rovněž dobrovolníky. Přispívají do něj odborníci SZPI různých profesí, tj. inspektoři, metodici, právníci, laboranti i členové vedení. Redakční radu časopisu tvoří zástupci všech regionálních inspektorátů i ústředí SZPI, kteří kompletně zpracovávají nejen textovou, ale i grafickou část periodika, a to na vysoké odborné úrovni. Existence společně tvořeného časopisu významně přispívá k vstřícné atmosféře uvnitř organizace a týmové spolupráci, která se pozitivně projevuje v kvalitě práce pro spotřebitelskou veřejnost.
Zpravodaj vycházel vždy v elektronické formě s důrazem na vyšší efektivitu jeho distribuce mezi zaměstnanci, kteří pracují prakticky v rámci celého území České republiky. Časopis je ukládán na intranetu úřadu, odkud si ho může kterýkoli ze zaměstnanců otevřít nebo vytisknout. Svou roli hraje na druhé straně i úspornost, protože periodikum má jen velmi nízké náklady. Původně vycházel Zpravodaj SZPI jako měsíčník, od roku 2011 vychází jednou za dva měsíce. Jeho objem se pohybuje se kolem 40 stran.
Časopis učinil za 10 let své existence významný pokrok nejen po stránce obsahové, ale zejména z hlediska grafického zpracování. Skutečnost, že Zpravodaj SZPI vytvářejí dobrovolníci, kteří zpracovávají texty i grafiku interně a nevyužívají tak služeb externích PR specialistů či grafických studií, podtrhuje o to víc hodnotu získaného ocenění. Je to významný úspěch SZPI, který vedle péče o externí komunikaci, klade dlouhodobě vysoký důraz rovněž na fungující komunikaci v rámci úřadu.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI