Bezpečnost potravin

Elektronický systém pro oznamování potravin

Vydáno: 11. 11. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Systém pro oznamování potravin lze využívat od 11. 11. 2021

Systém pro oznamování potravin (SOP) je elektronický systém pro splnění informační povinnosti dle zákona o potravinách pro doplňky stravy a obohacené potraviny přes portál Ministerstva zemědělství.

Zřízením elektronického systému dochází k významnému usnadnění celého oznamovacího procesu pro provozovatele potravinářských podniků.

Provozovatel potravinářského podniku, před prvním uvedením doplňku stravy nebo obohacené potraviny na trh, splní dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů oznamovací povinnost tak, že se přes odkaz na webových stránkách Ministerstva zemědělství přihlásí do svého účtu, kde vyplní složení a další vlastnosti výrobku a případně vloží i etiketu. Odesláním této informace prostřednictvím Systému pro oznamování potravin bude zákonná povinnost splněna.

Systém pro oznamování potravin lze využívat od 11. 11. 2021 na www.eagri.cz/ssl/app/Sop/Gui/

 
Přílohy:

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Foto: Shutterstock