Bezpečnost potravin

Elektronické cigarety: Vliv na zdraví a nový společenský trend

Vydáno: 24. 4. 2013
Autor: SZÚ

Závěry ze semináře konaného dne 9.4.2013.

Dne 9. dubna 2013 se konal v budově Poslanecké sněmovny seminář na tematiku Elektronická cigareta a její vliv na zdraví. Semináře se účastnilo mnoho významných osobností českého zdravotnictví. Z přednášejících zde vystupovali například MUDr. Ondřej Auzský, Ph.D., RNDr. Jaroslav Kuchyňa, MUDr. Stanislav Kos, CSc. , za Ministerstvo zdravotnictví České republiky Mgr. Lenka Kostelecká a Mgr. Ing. Jakub Machálek, za poslaneckou sněmovnu ČR pak MUDr. Boris Šťasný a za Svaz vapingu Ing. Bohdan Resler, celý seminář moderoval MUDr. Jaroslav Krákora.

Užívání elektronické cigarety je poměrně novým fenoménem nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Dle výsledků šetření Státního zdravotní ústavu v Praze v roce 2011 použilo elektronickou cigaretu 10 % populace ČR, z nichž největší část (8,5 %) ji zkusila pouze jednou. V průběhu semináře vystoupila potřeba aktualizace legislativy ČR. Zejména znovu definovat pojem kouření a zaujmout postoj k elektronické cigaretě obecně. Zda elektronickou cigaretu považovat za léčivo nebo ji nechat v běžném prodeji, tak jak je tomu v současné době. Na semináři zaznělo několik zajímavých prezentací, které poukazovaly na zlepšení zdravotního stavu chronických kuřáků po přechodu od běžné cigarety na elektronickou cigaretu. Proběhlo zde srovnání tabákových cigaret a elektronických cigaret a diskuze k náplním elektronických cigaret tzv. liquidů. Z diskuze vyplynulo, že v současné době není povinnost dovozců a prodejců provádět atesty jednotlivých šarží  liquidů na území České republiky. Otestováno je zhruba 30% výrobků prodávaných na území ČR. Dle slov RNDr. Jaroslava Kuchyni ze Zkušební laboratoře LABTECH s.r.o. jsou v porovnání kvality lepší vzorky tuzemských výrobců. Nejhůře pak dopadly analyzované výrobky od výrobců z Polska a Číny, ve kterých se někdy vyskytovaly nežádoucí ftaláty, fenol a alifatické aminy. Jsou uváděny i rozdílné koncentrace obsahu nikotinu v jednotlivých liquidech a odlišné od deklarovaných, nikotin byl detekován i v náplních nenikotinových.

Rozhodně je doporučeno všem tuzemským výrobcům, aby pravidelně ověřovali kvalitu používaných surovin a obalů a byla provedena analýza každé šarže výrobků. Dovozcům se pak doporučuje kontrolovat každou zásilku nakoupených e-liquidů a vyžadovat certifikát o kvalitě.

Na závěr semináře pak předseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR Boris Šťastný (ODS) požádal ministra zdravotnictví Leoše Hegera a hlavního hygienika ČR Vladimíra Valentu o okamžité řešení problematiky elektronických cigaret.

Přesný obsah semináře a dokumenty ke stažení naleznete na:
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=52

Přesný obsah výzvy předsedy Výboru pro zdravotnictví PS PČR Boris Šťastného: http://www.ods.cz/clanek/4449-tiskova-zprava-predsedy-snemovniho-vyboru-pro-zdravotnictvi

(Autor: bc. Michal Ziegler)

Zdroj:  SZÚ