Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství: pozor na zásobení fosforem

Vydáno: 26. 11. 2004
Autor:

K vyšší fixaci dusíku leguminózami dochází jen při dostatečném zásobení živinami.

Pro ekologické podniky má velký význam pokud možno vysoká fixace dusíku hlízkovými bakteriemi na kořenech leguminóz, z čehož profituje zpravidla následná plodina. Nádobové pokusy prováděné na Universitě Göttingen na půdách s velmi nízkým obsahem fosfátů (pH 5,4) ukázaly, že však musí být zajištěno dostatečné zásobení leguminóz základními živinami.
Hnojení různými fosforečnými hnojivy (kromě jiných přírodními fosfáty a biokompostem) v dávce zhruba 250 kg P . ha–1 vedlo ke zvýšení výnosu sušiny jetele lučního až na 230 %. Přitom účinek trojitého superfosfátu (TSP) byl mírně lepší než přírodních fosfátů. Při použití poloviční dávky přírodního fosfátu se výnos zvýšil ještě o 40 %. Kompost působil o něco lépe než TSP, nejvyššího výnosu však bylo dosaženo kombinací TSP se síranem draselným. Také u ovsa pěstovaného po jeteli lučním se projevil pozitivní účinek předplodiny. Výnos zrna stoupl bez dalšího hnojení až o 65 % ve srovnání s kontrolou zejména díky vyšší fixaci dusíku hlízkovými bakteriemi na kořenech jetele. Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném časopise „Ökologie & Landbau“.
Top Agrar, 2004, č. 11, s. 20 (DK)