Bezpečnost potravin

Ekologické a udržitelné aspekty označování na obalech potravin, potravinářská legislativa

Vydáno: 3. 3. 2023
Autor: PK ČR

Foto: Shutterstock

Odborný seminář Potravinářské komory ČR se koná 23. března 2023. Cílem semináře je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství.

V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

  • Aktuální stav legislativního návrhu pro zelená tvrzení
  • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
  • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
  • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.

Datum konání: 23. března 2023                      
Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál, 3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)
Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.        
Začátek semináře: 9:00 hodin

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!
Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15 hod.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.


Zdroj: PK ČR