Bezpečnost potravin

EK zahájila proces výběru nových členů správní rady EFSA

Vydáno: 25. 6. 2021
Autor: KM EFSA

Výzva k vyjádření zájmu o místo členů zastupujících občanskou společnost a zájmy potravinového řetězce

Dne 23. června 2021 Komise otevřela výzvu k vyjádření zájmu o pozici členů správní rady. Konečná lhůta pro podání přihlášek je 16. srpna 2021 ve 12:00 hodin.

Od 1. července 2022 bude zavedeno nové složení správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Zájemce proto vyzýváme k podávání přihlášek na místa členů správní rady EFSA, kteří prokáží aktivní zapojení v organizacích zastupujících občanskou společnost a zájmy potravinového řetězce. Funkční období nových členů bude čtyřleté, počínaje 1. červencem 2022.

Upozorňujeme, že budou akceptovány pouze přihlášky kandidátů, kteří v době podání přihlášky prokáží, že zastupují spotřebitelské organizace, organizace na ochranu životního prostředí, organizace zemědělců nebo průmyslové organizace.

Na základě této výzvy bude sestaven seznam kandidátů Komise, z něhož Rada provede jmenování:
– jednoho člena a jednoho náhradníka z řad spotřebitelských organizací;
– jednoho člena a jednoho náhradníka z nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí;
– jednoho člena a jednoho náhradníka z organizací zemědělců a
– jednoho člena a jednoho náhradníka z průmyslových organizací.

Přihláška online:
Uchazeči se mohou přihlásit on-line prostřednictvím online formuláře.

Formulář by měl být odeslán pomocí tlačítka „submit“, které je ve formuláři vloženo. Po odeslání je třeba formulář stáhnout a uložit ve formátu pdf. Nezapomeňte prosím, že k přihlášce je třeba přiložit životopis, referenční dopis od organizace, kterou v době podání přihlášky zastupujete, a podepsaný formulář prohlášení o zájmu (který naleznete níže).

Další relevantní dokumenty:

 

Pokud chcete podat žádost v jiném jazyce než v angličtině:
Pokud si přejete podat žádost v jiném úředním jazyce Evropské unie než v angličtině, můžete vyplnit anglický formulář ve vámi preferovaném jazyce nebo kontaktovat sekretariát výzvy e-mailem na adrese SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu a požádat o formulář žádosti ve vámi preferovaném jazyce. Vyplněný formulář přihlášky, životopis, referenční dopis od organizace a vyplněný formulář prohlášení o zájmu zašlete na adresu: SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu.

Upozorňujeme však, že výzva k podávání přihlášek stanoví, že velmi dobrá znalost angličtiny je nezbytná a je podmínkou výzvy.

Zdroj: EK