Bezpečnost potravin

EK přijala návrh na zpracování a import GM řepky

Vydáno: 12. 9. 2004
Autor:

Evropská komise přijala návrh na import a zpracování geneticky modifikované řepky olejné GT73, tolerantní k herbicidu glyfosat. Návrh bude zaslán ke schválení Radě ministrů.

Evropská komise přijala návrh na import a zpracování geneticky modifikované řepky olejné označované jako GT73, který bude zaslán k autorizaci Radě ministrů. Modifikace řepky byla zaměřena na toleranci k herbicidu glyfosat. Rada ministrů může na základě hlasování oprávněné většiny návrh přijmout nebo zamítnout. Jestliže rozhodnutí nepadne do tří měsíců, bude návrh vrácen Komisi, která ho poté může schválit. Poradní výbor pro uvolňování GMO do životního prostředí, reprezentující členské státy, se k návrhu Komise dosud nevyjádřil. Rafinovaný olej z GM řepky GT73 je schválen pro lidskou výživu v EU od roku 1997 v rámci směrnic pro nové výrobky.
http://www.foodsafetytoday.com