Bezpečnost potravin

EFSA zveřejnil Vědecké stanovisko k onemocněním přenášeným vektory

Vydáno: 26. 5. 2017
Autor: KM EFSA

Součástí Vědeckého stanoviska je 36 interaktivních map poskytujících informace o onemocněních přenášených vektory.

Dne 11. května 2017 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Vědecké stanovisko k onemocněním přenášeným vektory. Součástí Vědeckého stanoviska je 36 interaktivních a uživatelsky přívětivých reportážních map poskytujících informace o onemocněních přenášených vektory; a to od jejich geografického šíření až po zavlečení do EU a příslušná kontrolní opatření.

Tyto mapy byly vytvořeny jako součást Vědeckého stanoviska, které se může stát dobrým pomocníkem v rámci řízení rizika v době stanovení priorit v rámci kontrolních opatření. Tento nástroj, který byl vytvořen odborníky pro hodnocení rizika, je veřejně dostupný a kdokoliv si může vyhledat údaje a informace používané odborníky k dosažení jejich cílů a závěrů.  

Vědecké stanovisko EFSA, stejně jako interaktivní mapy, můžete najít na následující internetové adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4793

Jakékoliv dotazy a komentáře k mapám lze zaslat na e-mailovou adresu vbd@efsa.europa.eu.  

V rámci sledované problematiky jsou k dispozici i následující zdroje a materiály:

–      banner, prostřednictvím kterého lze propojit dané téma
       s instruktážními mapami, informacemi a interaktivními nástroji;
–      GIF použitelný na sociálních sítích k propagaci Vědeckého stanoviska;
–      Interview s předsedou příslušné Pracovní skupiny 
       (Working group on vector-borne diseases)

 

 

Zdroj: EFSA