Bezpečnost potravin

EFSA zveřejnil vědecké stanovisko k chlorečnanům v potravinách

Vydáno: 25. 6. 2015
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyhodnotil zdravotní rizika z chlorečnanů v potravinách.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém vědeckém stanovisku vyhodnotil, že dlouhodobé působení chlorečnanů přítomných v potravinách (a zejména v pitné vodě) je potenciálním zdravotním rizikem pro děti, především pak pro děti s mírnou nebo střední deficiencí jódu.
Ale celkový denní příjem chlorečnanů, dokonce i v nejvyšších odhadovaných dávkách, pravděpodobně nepřekračuje doporučenou bezpečnou hladinu pro spotřebitele všech věkových kategorií. (Toto jsou hlavní závěry vědeckého stanoviska EFSA k chronickým a akutním zdravotním rizikům expozice chlorečnany z potravy (včetně pitné vody).)

Chlorečnany mohou být přítomny  v potravinách z důvodu používání chlorované vody při zpracovávání potravin anebo také z dezinfekce zařízení na zpracování potravin.

Mezi nejvíce rizikové skupiny potravin z hlediska obsahu chlorečnanů patří ovoce a zelenina. V rámci každé skupiny potravin dosahují nejvyšších hladin chlorečnanů mražené produkty. To pravděpodobně závisí na množství chlorečnanů v chlorované vodě použité při zpracování těchto zmrazených potravin. Pitná voda je hlavním zdrojem chlorečnanů v potravě, a možná přispívá až k 60 % chronické expozice chlorečnanů u malých dětí. 

Chronická expozice – dlouhodobá expozice chlorečnanů může inhibovat příjem jodu. EFSA stanovil tolerovatelný denní příjem (TDI) 3 µg/kg tělesné hmotnosti pro dlouhodobou expozici chlorečnanů z potravin. Nejvyšší odhady EFSA pro chronickou expozici chlorečnanů pro kojence, batolata a malé děti (do 10 let věku) přesahují stanovenou TDI, což je důvodem k znepokojení z možných zdravotních rizik pro všechny děti s lehkou nebo střední deficiencí jódu.
 
Akutní expozice – vysoký denní příjem chlorečnanů může být pro lidi toxický, protože může omezit schopnost krve absorbovat kyslík, což může vést i k selhání ledvin. Z tohoto důvodu EFSA stanovil doporučenou hladinu bezpečného denního příjmu (nazývanou také „akutní referenční dávka“) chlorečnanů na 36 µg/kg tělesné hmotnosti. Nejvyšší odhady akutních dietárních expozicí chlorečnanů u všech věkových skupin byly nižší než tato stanovená bezpečná denní dávka chlorečnanů. 

Vědecké doporučení úřadu EFSA bylo vyžádáno Evropskou komisí, která společně s členskými státy přezkoumává stávající opatření k omezení expozice spotřebitelů chlorečnany v potravinách.
Pokud se uvažuje o snížení reziduí chlorečnanů v potravinách, je nutné vzít v úvahu kromě toxikologických aspektů těchto reziduí také jejich pozitivní vliv na mikrobiologickou bezpečnost potravin.

V průběhu hodnocení a vzniku tohoto vědeckého stanoviska spolupracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) s Německým spolkovým úřadem pro hodnocení rizik (BfR). 

Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin