Bezpečnost potravin

EFSA zveřejnil provizorní seznamy grantů

Vydáno: 25. 1. 2013
Autor: berankova1

EFSA zveřejnil plánované granty pro rok 2013.

EFSA zveřejnil provizorní seznam projektů, na které plánuje vypsat výběrová řízení v roce 2013.  Výzvy na externí podporu, jenž jsou součástí strategie vědecké spolupráce EFSA, pomáhají Úřadu reagovat efektivněji a pružněji na jeho rostoucí pracovní vytížení. Žádosti o externí podporu se týkají především sběru dat, poskytování vědeckých doporučení a hodnocení výsledků.

Open calls for tenders planned for 2013 (0.2 Mb)

Calls for grants planned for 2013 (0.2 Mb)

Zdroj:  EFSA