Bezpečnost potravin

EFSA zkoumá schmallenberský virus

Vydáno: 15. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Evropská komise si vyžádala od úřadu EFSA posouzení možného šíření viru, který se nově objevil v Evropě. Zpráva, na níž bude EFSA spolupracovat s členskými státy, má být hotova do června 2012.

Evropská komise si vyžádala u úřadu EFSA zprávu o schmallenberském viru, s termínem do června 2012. Virus, který je označován podle německého města Schmallenberg, v němž byl v 2. polovině r. 2011 zjištěn, se dříve vyskytoval v Asii, Austrálii, Africe a na Středním Východě. Úřad EFSA zpracovává analýzu, jaká je pravděpodobnost rozšíření tzv. schmallenberského viru v příštích měsících. Postup zpracování byl diskutován na jednání Stálého výboru pro potraviny 7. února 2012. Cílem je pomoci Evropské komisi a členským státům vyrovnat se s budoucí situací. Údajů o výskytu a působení z hlediska wellfare a zdraví zvířat je málo, je třeba zajistit monitoring v členských státech. Zpráva bude vycházet z poznatků o podobných virových onemocněních.
Rozšíření tohoto viru může mít vážné důsledky pro export evropského masa a dobytka. Ruská veterinární služba Rosselkhoznadzor již na svém webu oznámila omezení dovozu ovcí a skopového masa nejen z Francie a UK, ale i z Německa, Nizozemí a Belgie. Zákaz byl posléze rozšířen i na hovězí maso a dobytek a na genetický materiál. Pro EU to znamená značný obchodní problém, protože Rusko bylo druhým největším odběratelem hovězího z EU. Během prvních 11 měsíců roku 2011 bylo z EU do Ruska dodáno 128,498 t, což je o 5 % více než v předcházejícím roce (tvořilo to pětinu exportu EU).
Schmallenberský virus je patrně sérotypem viru Simbu ze  skupiny orthobunyavirů, (jehož součástí je Akabane-virus), které jsou přenášeny bodavým hmyzem. V druhé polovině r. 2011 a začátkem r. 2012 byl zjištěn u ovcí, koz a skotu v Belgii, Francii, Německu, Nizozemí a Velké Británii.
I když přenos onemocnění mezi zvířaty je nepravděpodobný, nelze jej podle dosavadních znalostí ani vyloučit. U březích zvířat dochází k infekci v nejcitlivějším období (Akabane-virus infikuje ovce mezi 28 a 36 dnem březosti, u skotu je to mezi 75 a 110 dnem) a způsobuje potraty a různé defekty a úmrtí mláďat.
Očekává se, že vývoj/šíření u tohoto viru bude podobný jako u katarální horečky (bluetongue). Zatím nejsou informace o možném průběhu imunizace zvířat. EFSA bude údaje získávat ve spolupráci s členskými státy, poskytne technické specifikace pro sběr dat.
Podle předběžného vyjádření Evropského centra pro prevenci a regulaci chorob (ECDC) nejsou žádné náznaky, že by tento virus škodil zdraví lidí. Geneticky příbuzné viry na lidské zdraví nepůsobí. EFSA bude tento problém zkoumat ve spolupráci s ECDC.
EU Food Law, 2012, č. 518, s. 14-15

Související informace: