Bezpečnost potravin

EFSA zamítl zdravotní tvrzení o účincích spermidinu a kávy

Vydáno: 14. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Spermidin proti vypadávání vlasů nebyl uznán, proto, že se jedná o léčivý účinek. Účinek kávy Tchibo C21 nebyl podle předložených studií uznán za prokázaný.

Italská společnost Giuliani podala žádost o schválení tvrzení týkajícího se příznivého účinku biogenního aminu – spermidinu u osob, které trpí chronickým telogenním effluviem (zvýšeným přechod vlasových folikulů do fáze vypadávání). Panel EFSA pro dietní produkty, výživu a alergie však tvrdí, že se jedná o účinek týkající se osob trpících chorobou, což se neslučuje s nařízením 1924/2006/ES o zdravotních tvrzeních (tvrzení se nesmí týkat léčivého účinku). Podle žadatele však je vypadávání vlasů způsobováno řadou faktorů a postihuje muže i ženy, a proto by se mělo vztahovat na veškerou populaci obecně. EFSA tvrzení zamítl, aniž by bral v úvahu účinek na prodloužení fáze vypadávání vlasu (EFSA-Q-2011-00896).
Společnost Tchibo žádala o schválení tvrzení, že složka kávy „C21“ snižuje spontánní lámání vlákna DNA u obecné populace. Úřad EFSA sice uznal spontánní lámání vlákna DNA za fyziologický efekt, ale neuznal účinek za prokázaný (EFSA-Q-2011-00783).
První dokazovací studie, která sice byla prováděna na lidech a s kávou C21, nebyla vedena tak, aby společně působící faktory nemohly ovlivnit výsledek. Pro další čtyři studie byly použity jiné kávy než C21. Kromě toho dvě z nich neměly porovnávací kontrolní skupinu, třetí a čtvrtá nevykazovala spontánní lámání vlákna DNA. Kromě toho EFSA neuznal, že by studie prováděné na zvířatech nebo in vitro mohly prokázat účinek kávy C21 konzumované lidmi.

EU Food Law, 2011, č. 513, s. 7-8