Bezpečnost potravin

EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu pokynu týkajícího se komunikace nejistoty v rámci vědeckých hodnocení

Vydáno: 9. 5. 2018
Autor: KM EFSA

Písemný komentář je možné zaslat do 24. června 2018.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil veřejnou konzultaci k návrhu dokumentu „Guidance on Communication of Uncertainty in Scientific Assessments.

Dokument poskytuje pokyn jak komunikovat různá vyjádření nejistoty vyplývající z analýz nejistoty popsaných v dokumentu EFSA “Guidance document on uncertainty analysis in scientific assessment”. Dokument obsahuje i specifický pokyn pro samotné hodnotitele jak nejlépe hlásit různá vyjádření nejistoty z jejich vlastních analýz nejistoty.

Vědci úřadu EFSA tak zavádí více harmonizovaný a transparentní způsob objasnění omezení ve vědeckých znalostech, tedy “nejistot” ve vědeckých hodnoceních. Cílem navrženého komunikačního přístupu je pomoci různým posluchačům pochopit tyto informace tím, že budou poskytnuty v přístupnějším jazyku přizpůsobeném na míru jejich potřebám.   

Informace týkající se komunikace nejistoty a zmíněné veřejné konzultace lze najít na stránkách EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180504

Vlastní vyhlášení veřejné konzultace, včetně všech informací a materiálů, lze najít na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180504

Úřad EFSA by rád obdržel zpětnou vazbu k návrhu přístupu komunikace nejistoty od praktiků, odborníků a úředníků zapojených do vědecké komunikace a komunikace rizika:

    • komunikátoři vědy (spisovatelé, editoři, novináři, autoři tiskových zpráv a informací pro veřejnost ap.)
    • odborníci na společenské vědy, odborníci akademické sféry ap.
    • lidé odpovědní za rozhodnutí, vědečtí hodnotitelé, zainteresované skupiny z oblasti bezpečnosti potravin a oblasti veřejného zdraví, vědecké poradenské organizace na národní, evropské nebo mezinárodní úrovni ap.

 

Zainteresované strany (organizace i jednotlivci) mohou zaslat písemný komentář do 24. června 2018. Elektronický formulář lze najít na internetové adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EFSAPublicConsultationCommunicatingUncertainty

K zaslání doplňujících dat pro podporu komentářů nebo souboru lze rovněž použít e-mailovou adresu com.publicconsult.EUS.001@efsa.europa.eu

Úřad EFSA zhodnotí všechny komentáře zaslané v souladu s uvedenými kritérii. Dále budou komentáře zváženy příslušnými Panely EFSA a vzaty v úvahu, pokud to bude shledáno jako relevantní.

Všechny zaslané komentáře budou zveřejněny. Komentáře zaslané jednotlivci budou prezentovány anonymně, komentáře zaslané formálně jménem nějaké organizace se zveřejní se jménem této organizace.  

Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock