Bezpečnost potravin

EFSA vydal první aktualizované stanovisko k PFAS v potravinách

Vydáno: 9. 1. 2019
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA hodnotil zdravotní rizika látek obecně známých jako perfluoroalkylované sloučeniny (PFAS).


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) navrhl revidovat tolerovatelné příjmy dvou chemických kontaminantů, jimž je člověk vystaven v potravinovém řetězci v důsledku znečištění životního prostředí. To je výsledek prvního hodnocení látek obecně známých jako perfluoroalkylované sloučeniny (PFAS). Závěry úřadu EFSA jsou prozatimní a budou znovu posouzeny až EFSA dokončí druhou část hodnocení PFAS.

Toto první vědecké stanovisko se zabývá nejdůležitějšími PFAS – perfluorooktansulfonátem (PFOS) a kyselinou perfluorooktanovou (PFOA), což jsou dvě synteticky vyráběné chemikálie, které byly od poloviny 20. století široce používány jak v průmyslu, tak přímo spotřebiteli. Tyto látky přetrvávají v životním prostředí, protože se velmi pomalu rozkládají. Navíc se mohou hromadit v lidském těle, a může trvat mnoho let, než se je podaří odstranit.

Probíhající práce a další kroky

Evropská komise požádala úřad EFSA, aby přehodnotil rizika, která PFAS představují pro lidské zdraví, za použití nových údajů, které jsou dostupné od původního hodnocení v roce 2008.

Vědecký panel CONTAM nyní pokračuje v hodnocení zbývajících PFAS, vědci hodnotí možná zdravotní rizika PFAS jiných než PFOS a PFOA. Následně úřad EFSA vyhlásí veřejnou konzultaci k návrhu nového stanoviska. Vzhledem k tomu, že tyto látky (PFAS) jsou v potravinovém řetězci často přítomny jako směsi, bude pro hodnocení použit nově vyvíjený nástroj EFSA pro posuzování kombinované expozice více chemikáliím, který má být dokončen na jaře 2019.

Výroba, uvádění na trh a používání PFOS jsou upraveny předpisy EU o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení ES 850/2004). Omezení související s výrobou PFOA a jejím uvedením na trh, přijaté na základě vědeckých hodnocení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), vstoupí v platnost dne 4. července 2020.

Diskuze o rozdílech ve vědeckých hodnoceních

Zástupci úřadu EFSA se setkali s odborníky z agentury ECHA a z členských států, kteří se zabývají bezpečností těchto látek, aby diskutovali o hlavních rozdílech od předchozích hodnocení PFOS / PFOA. Jednali o vědeckém přístupu panelu CONTAM, o významných nových zdrojích dat a o přetrvávajících vědeckých nejistotách. Zpráva z mítinku je k dispozici níže.

 

Zdroj: EFSA