Bezpečnost potravin

EFSA: vědecké stanovisko k pesticidům v potravinách pro kojence a malé děti

Vydáno: 9. 7. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA ve stanovisku uvádí, že kojence do 16 týdnů je třeba více chránit před pesticidy.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal řadu doporučení, aby více chránil malé děti před potenciálními riziky zbytků pesticidů v potravinách.

Doporučení jsou součástí komplexního hodnocení bezpečnosti reziduí pesticidů v potravinách určených pro kojence a malé děti.

Aby bylo možné provést hodnocení, odborníci použili pokyny vypracované vědeckým výborem EFSA v roce 2017: „Pokyny k hodnocení látek v potravinách určených pro kojence mladší než 16 týdnů“, a výsledky z odborné literatury týkající se nových důkazů o vývojových systémech u kojenců a malých dětí.

Doporučení EFSA:
• Přezkoumat maximální limity určitých druhů reziduí pesticidů, které mohou být přítomny v potravinách určených pro kojence a malé děti. To by mělo zajistit dostatečnou ochranu pro kojence do 16 týdnů, a to i při nejvyšších možných úrovních expozice.
• Měla by být stanovena specifická bezpečná úroveň příjmu reziduí pesticidů u kojenců mladších 16 týdnů v souladu s pokyny vědeckého výboru EFSA.

Pro kojence starší 16 týdnů je stále považován jako vhodný současný přístup k stanovení bezpečných hodnot.

Gerrit Wolterink, předseda pracovní skupiny, která vypracovala vědecké stanovisko, uvedl: „Pokrok v našich znalostech o vývoji dítěte a dostupnost pokynů úřadu EFSA nám umožnily dospět k závěru o nutnosti větší ochrany dětí do 16 týdnů před některými pesticidy“. Dodal: „Důkazy zároveň ukazují, že současná ochranná opatření mohou být nadále aplikována na kojence starší 16 týdnů.“

Nové hodnocení bylo požadováno Komisí s ohledem na nové poznatky. Stanovisko aktualizuje doporučení stanovené v letech 1997/1998 Vědeckým výborem pro potraviny, který před založením úřadu EFSA v roce 2002 zajišťoval Komisi poradenství v oblasti bezpečnosti potravin.

Vědecké stanovisko k pesticidům v potravinách pro kojence a malé děti

 

Zdroj: EFSA