Bezpečnost potravin

EFSA: Vědci vyšetřují původ izolovaných případů BSE

Vydáno: 27. 7. 2017
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA zveřejnil vědecké stanovisko týkající se výskytu BSE v EU po zavedení zákazu použití živočišných bílkovin v krmivu zvířat.

Dne 13. července 2017 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko týkající se případů bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) nahlášených po úplném zákazu zkrmování bílkovin živočišného původu skotu.
Spolu s vědeckým stanoviskem byla publikována také zpráva s názvem „Vědci vyšetřují původ izolovaných případů BSE“, dostupná v anglickém, francouzském, německém a italském jazyce.

Ze zveřejněných dokumentů lze vyčíst řadu zajímavých informací:

  • Klíčovým opatřením kontroly BSE v EU je zákaz použití živočišných bílkovin v krmivu zvířat. Opatření EU reagující na bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) po krizi v osmdesátých letech přispěla k významnému snížení prevalence tohoto onemocnění u skotu. V rámci EU jsou však stale hlášeny izolované případy.
  • Šedesát případů klasického onemocnění BSE (klasickým typem BSE je typ přenosný ze zvířete na člověka) bylo nahlášeno u skotu ještě poté, co byl zaveden úplný zákaz zkrmování bílkovin živočišného původu skotu v EU v roce 2001. Žádné z těchto zvířat nevstoupilo do potravinového řetězce. Evropská komise požádala úřad EFSA  o zjištění, zda tyto případy byly způsobeny kontaminovaným krmivem nebo zda se vyskytly spontánně.
  • Krmivo je dle expertů EFSA považováno za nejpravděpodobnější zdroj onemocnění. To je dáno tím, že infekční agens vyvovávající BSE má schopnost zůstat aktivní po mnoho let. Skotu bylo pravděpodobně podáváno kontaminované krmivo, protože infekční agens BSE byl přítomen právě v místech, kde bylo krmivo uskladněno nebo s ním bylo manipulováno. Druhou možností zůstavá dovoz kontaminovaných složek krmiva ze zemí mimo EU.

Experti nemohou vyloučit ani jiné příčiny z důvodu obtížného šetření jednotlivých případů. Problémem zůstává dlouhá inkubační doba onemocnění a také nedostatek podrobných informací dostupných na úrovni farem v období terénního zpětného  šetření.

Experti EFSA předložili řadu doporučení k udržení a posílení monitoringu a systému hlášení v EU a k hodnocení nových dostupných vědeckých informací.


Reakce Evropské unie na BSE
Koordinovaná odpověď EU na BSE vedla k redukci prevalence tohoto onemocnění. V letech 2005 až 2015 bylo v EU testováno na BSE kolem 73.000.000 kusů skotu, z nichž 60 kusů narozených po zákazu zkrmování živočišných bílkovin bylo pozitivních na klasické onemocnění BSE. Počet postižených zvířat tak stoupl celkem na 1.259, včetně kusů narozených před zavedením tohoto opatření. Počet případů klasického onemocnění BSE v EU klesl z 554 případů hlášených v roce 2005 na pouhé 2 případy v roce 2015 (tyto dva případy se týkají zvířat narozených v období po zavedení opatření). Navíc je systém bezpečnosti potravin EU vytvořen tak, aby zabránil vstupu masa kontaminovaného BSE do potravinového řetězce.

Zdroj: EFSA

Více informací o onemocnění BSE můžete najít také na adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bovine-spongiform-encephalopathy-bse