Bezpečnost potravin

EFSA uvítá zpětnou vazbu k návrhu dalšího hodnocení toxicity bisfenolu A (BPA)

Vydáno: 14. 7. 2017
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA předkládá návrh protokolu hodnocení BPA k veřejné konzultaci.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uvítá zpětnou vazbu ke svému návrhu postupu dalšího hodnocení toxicity bisfenolu A (BPA), široce používaného v materiálech určených pro kontakt s potravinami. Návrh je předložen ve „vědeckém protokolu“, který definuje rozsah, metodiku a požadavky na informace před zahájením vlastního hodnocení v roce 2018.  

Úřad EFSA dokončil komplexní přehled o bezpečnosti BPA v roce 2015. Tehdy odborníci úřadu EFSA stanovili pro BPA prozatímní denní příjem (t-TDI, temporary TDI) a zavázali se znovu přehodnotit toxicitu BPA, jakmile budou k dispozici výsledky z rozsáhlých studií v USA. Nová data mají pomoci při dalším posuzování možných účinků BPA na člověka, které již byly popsány v předchozí práci EFSA. Součástí nového hodnocení úřadu EFSA budou i další relevantní studie zveřejněné od prosince roku 2012. 

Anna Castoldi, odbornice úřadu EFSA a vedoucí vývoje protokolu uvedla: „Jedná se o první veřejnou konzultaci, kterou EFSA uskuteční na základě vědeckého protokolu. Odborníkům a veřejnosti dáváme příležitost vyjádřit se k vědeckému hodnocení úřadem EFSA ještě před zahájením práce. Těšíme se na připomínky, poznatky a návrhy, které nám pomohou zlepšit transparentnost a komplexnost tohoto hodnocení.“  

Vědci zajímající se o hodnocení BPA úřadem EFSA by měli zaslat písemně svou zpětnou vazbu k předloženému návrhu do 3. září 2017 prostřednictvím on-line formuláře. Následně EFSA uspořádá dne 14. září 2017 v Bruselu schůzku s přispěvateli do veřejné konzultace. Cílem setkání bude projednat a sjednotit zpětnou vazbu a veškeré další připomínky. Podrobnosti ke schůzce EFSA zveřejní v nadcházejících týdnech.


Plán hodnocení BPA pro příští rok
Návrh protokolu obsahuje plán hodnocení BPA na rok 2018 a dále popisuje: 

• potenciální účinky na zdraví (např. na reprodukci, mléčné žlázy, nervový systém) a specifické otázky pro každý typ účinku;

• metody shromažďování údajů – např. jak vyhledávat v literatuře, které zdroje informací je třeba zahrnout;

• metody výběru studií – testování databází, způsobilost studií, kritéria pro zahrnutí/vyloučení studií, typy studií (např. na lidech, na zvířatech);

• metody sběru dat ze studií (např. zajištění kvality dat, vyloučení předpojatosti);

• konkrétní přístupy pro zvážení a integraci důkazů, stanovení řádného TDI pro BPA a posouzení nejistot. 
 

Kdo vypracoval návrh protokolu?
Návrh vypracovala mezinárodní pracovní skupina úřadu EFSA pod vedením Vědeckého panelu EFSA pro materiály, enzymy, aromata a pomocné látky přicházející do kontaktu s potravinami (CEF). Panel CEF provede přehodnocení BPA, jehož zahájení je plánováno na rok 2018. Do mezinárodní pracovní skupiny jmenovaly své experty vlády Dánska, Francie, Německa, Nizozemska, Norska, Švédska a Švýcarska a další 4 nezávislé vědce  jmenoval úřad EFSA. Před zahájením veřejné konzultace byl návrh protokolu revidován a schválen panelem CEF.  
 

Zdroj: EFSA