Bezpečnost potravin

EFSA upřesňuje požadavky pro hodnocení rizik GM rostlin

Vydáno: 26. 6. 2015
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypracoval doporučení pro agronomické a fenotypové charakteristiky geneticky modifikovaných rostlin.

Nové doporučení EFSA upřesňuje údaje potřebné pro agronomické a fenotypové charakteristiky geneticky modifikovaných (GM) rostlin. Dokument doplňuje stávající vodítka k hodnocení rizik GM rostlin a žadatelům o schválení GM rostlin poskytuje doporučení, jak vytvářet, analyzovat a interpretovat agronomické a fenotypové charakteristiky GM rostlin.

Srovnávací přístup
Každé hodnocení rizik GM rostlin zahrnuje srovnání agronomických a fenotypových charakteristik GM rostlin s jejich konvenčními protějšky. Srovnání se zaměřuje na zjišťování rozdílů v pozorovatelném vzhledu rostlin, jako výška, barva (tzv. fenotypové charakteristiky) a jejich agronomické charakteristiky, jako výnosy a tolerance vůči pesticidům. Zaznamenané rozdíly nejsou automaticky považovány za důkaz nepříznivého vlivu. Pokud by zjištěné rozdíly indikovaly potenciální riziko, bylo by vyžadováno další hodnocení k identifikaci možných bezpečnostních rizik.

Specifické požadavky na údaje
EFSA se na základě zkušeností získaných z předchozích hodnocení využívání GM rostlin rozhodl vypracovat toto vodítko a vytvořit  tak specifičtější požadavky na údaje. Vodítko poskytuje konkrétní doporučení pro tvorbu, analýzu a interpretaci agronomických a fenotypových údajů včetně:

  • selekce testovaného materiálu a místa,
  • kvality a uspořádání polních pokusů,
  • selekce specifických charakteristik rostlin k prokázání jejich biologie a reakcí.

EFSA chce tímto přístupem posílit hodnocení rizik v této oblasti a učinit ho komplexnějším, důslednějším a efektivnějším.

Kontinuální jednání se zainteresovanými subjekty
EFSA se spolu se zainteresovanými stranami aktivně účastnil otevřených vědeckých diskusí týkajících se konceptu vodítka, po nichž následovalo 6 týdnů veřejných konzultací. Na workshopu v prosinci 2014 v italské Parmě diskutovalo své postoje více než 40 představitelů národních skupin pro hodnocení rizik a akademických institucí, zástupců průmyslu a jedné nevládní organizace. Návrh vodítka byl rovněž diskutován na otevřeném plenárním zasedání GMO Panelu EFSA (Panelu EFSA pro geneticky modifikované organismy) v březnu 2015 a na zasedání Vědecké sítě členských států pro hodnocení rizik GMO v květnu 2015.

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin