Bezpečnost potravin

EFSA: STEC O104:H4 v semenech, zejména pískavici

Vydáno: 7. 7. 2011
Autor:

Technická zpráva EFSA k výskytu nákazy v Německu a Francii. Původcem byla kontaminovaná semena používaná k produkci klíčků.

Na žádost Evropské komise zřídil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) operační skupinu na pomoc při vysledování zdroje kontaminace naklíčených semen Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC), sérotypem O104:H4.
Výskyt STEC byl zaznamenán od května 2011 zejména v Německu, v červnu ve Francii. Tisková zpráva EFSA ze dne 5.7.2011 uvádí, že dosud zemřelo na nákazu E. coli O104:H4 celkem 48 osob v Německu a jedna osoba ve Švédsku. Celkový počet hlášených případů nákazy v EU, Norsku a Švýcarsku je 4 178.
Operační skupina EFSA analyzovala informace z Francie a Německa a došla k závěru, že semena pískavice, která byla importována z Egypta německým dovozcem k pěstování výhonků, jsou s největší pravděpodobností zdrojem nákazy. Obě ohniska nákazy (Německo, Francie) spojuje jedna dodávka semen pískavice. Nelze však vyloučit, že nákazu mohly způsobit i další dodávky semen pískavice importované z Egypta během období 2009–2011.
Na základě tohoto zjištění EFSA doporučuje Evropské komisi, aby zamezila další expozici spotřebitelů podezřelým semenům a aby provedla sledování ve všech zemích, které mohly obdržet semena z podezřelých dodávek. Protože se semena prodávaná pro nakličování často prodávají jako směs semen, nelze vyloučit křížovou kontaminaci.
S ohledem na výše uvedené EFSA nadále radí spotřebitelům, aby nepěstovali výhonky pro vlastní potřebu a nekonzumovali výhonky nebo naklíčená semena bez důkladné tepelné úpravy. Doporučení EFSA pro spotřebitele vydaná společně s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) tak zůstávají v platnosti, viz Prevence průjmových onemocnění se zvláštním zaměřením na Shiga toxin produkující E. coli (STEC).

V dopise Evropské komisi EFSA uvádí hlavní závěry své zprávy (viz technická zpráva EFSA v příloze 1) a četná doporučení týkající se prevence možné expozice spotřebitelů podezřelým semenům. Zpráva se rovněž zabývá hodnocením rizik u produkce a zpracování klíčků.

Příloha 1: Tracing seeds, in particular fenugreek (Trigonella foenum-graecum) seeds, in relation to the Shiga toxin-producing E. coli (STEC) O104:H4 2011 Outbreaks in Germany and France (pdf, 0,1 MB, 23 stran)
Příloha 2: Shiga toxin produkující E. coli v otázkách a odpovědích

Zdroj: EFSA

Přehled informací o onemocnění způsobeném bakterií E.coli