Bezpečnost potravin

EFSA stanovuje referenční příjem bílkovin

Vydáno: 20. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

PRI pro dospělé jsou stanoveny na 0,83 g/kg tělesné hmotnosti za den. Příjem bílkovin různými skupinami spotřebitelů v EU je přiměřený.

Úřad EFSA publikoval doporučené/referenční dávky bílkovin (PRI = population reference intakes), čímž doplnil svůj poslední materiál o referenčních hodnotách stravy (DRV = dietary reference intake) – viz  Scientific Opinion on establishing Food-Based Dietary Guidelines.
PRI vyjadřuje množství jednotlivých živin, které většina populace potřebuje pro zachování zdraví v závislosti na věku a pohlaví. Panel EFSA pro dietní produkty, výživu a alergie stanovil hodnoty PRI pro dospělé, kojence, děti a těhotné a kojící ženy:
   dospělí (včetně starších osob): 0,83 g/kg tělesné hmotnosti za den,
   dospívající mládež : mezi 0,83 g a 1,31 g/kg tělesné hmotnosti za den podle věku,
   těhotné ženy: navíc 1 g, 9 g a 28 g na den v prvním, druhém a třetím trimestru,
   kojící ženy: navíc 19 g denně během prvních 6 měsíců laktace a 13 g denně v dalším období.
Materiál je zaměřen i na některé zdravotní důsledky, které souvisejí s příjmem bílkovin, jako zdraví kostí, tělesná hmotnost, svalovina a funkce ledvin, ale uvádí se, že pro takové vyhodnocení je nedostatek podkladů.
Podle vyhodnocení je příjem bílkovin u všech skupin obyvatel v Evropě přiměřený. Průměrný příjem bílkovin je obvykle vyšší než 0,83 g/kg tělesné hmotnosti denně (mezi 67 g a 114 g denně u mužů a mezi 59 g a 102 g denně u žen). Hlavním zdrojem bílkovin jsou maso a masné produkty následované cereálními a mléčnými produkty.
Ve stanovisku EFSA je obsažena odpověď na požadavek Komise o aktualizaci DRV, při zahrnutí nových vědeckých poznatků a nejnovějších doporučení vydaných na národních a mezinárodních úrovních.
Tomuto stanovisku předcházelo stanovisko EFSA o DRV pro sacharidy, vlákninu, tuky a vodu (http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda100326.htm)
Stanoviska byla panelem přijata po konzultaci s členskými státy, vědeckými experty a dalšími institucemi.