Bezpečnost potravin

EFSA se vyjádřil k šesti potravinářským barvivům

Vydáno: 13. 11. 2009
Autor: berankova1

U tří barviv (E104, E110, E124) snížil jejich akceptovatelný denní příjem. Existuje riziko jeho překročení u dětí i dospělých.

Po prozkoumání všech dostupných důkazů panel pro aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–ANS) snížil akceptovatelný denní příjem (ADI) u těchto tří barviv:

E104: Chinolinová žluť
E110: Sunset Yellow FCF
E124: Ponceau 4R

Panel došel k závěru, že příjem uvedených barviv může překračovat nové hodnoty ADI jak u dospělých, tak u dětí.
Na základě údajů, které jsou v současné době k dispozici, panel zjistil, že u dalších tří posuzovaných barviv, tj.:
E102: Tartrazin
E122: Azorubin/Carmoisin
E129: Allura Red AC
není třeba existující ADI měnit. Podle panelu mohou překračovat ADI pouze některé děti, které konzumují velká množství potravin a nápojů obsahujících Azorubin/Carmoisin.
Šest barviv posuzovaných panelem ANS se používá v široké škále potravin, např. v nealkoholických nápojích, pekařských výrobcích a dezertech. Podle panelu může jedno z posuzovaných barviv – Tartrazin – vyvolávat u malé části populace nesnášenlivost, např. podráždění kůže. U zbývajících pěti barviv nelze z důvodu nedostatečných vědeckých důkazů spojení mezi jejich příjmem a intolerancí potvrdit.
EFSA v současné době posuzuje bezpečnost každého jednotlivého potravinářského aditiva, které je schváleno v EU používat. Potravinářská barviva byla první.
Evropská komise požádala EFSA, aby zmíněných šest potravinářských barviv posuzoval prioritně a to z důvodu uveřejnění tzv. “Southamptonské studie” v roce 2007. Studie, která byla provedena na Southampton University (Velká Británie), dávala do souvislosti určité směsi uvedených barviv a konzervační látky (benzoanu sodného) s hyperaktivitou dětí. Dostupné údaje, včetně Southamptonské studie samotné, však podle předsedy panelu ANS existenci spojení mezi jednotlivými barvivy a chováním dětí nepotvrzují.
Vědecké doporučení EFSA napomůže Evropské komisi a členským státům EU určit, jaké zásahy je třeba učinit. Níže jsou uvedena jednotlivá stanoviska EFSA:
Zdroj: EFSA

Nová pravidla pro přídatné látky (“éčka”)


ADI je množství látky, které lze konzumovat denně v průběhu života bez patrného rizika pro zdraví.