Bezpečnost potravin

EFSA reviduje maximální obsah mědi v krmivech pro zvířata

Vydáno: 12. 8. 2016
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA doporučuje úpravy dávek mědi v krmivech pro různé skupiny zvířat.

Úřad EFSA navrhl modifikace maximálního obsahu mědi v krmivech pro některé skupiny zvířat. EFSA doporučuje snížení maximálního obsahu tohoto prvku v krmivu pro selata, skot a dojnice a zvýšení obsahu v krmivu pro kozy. Navrhované dávky by měly  přispět k redukci množství mědi uvolňovaného do životního prostředí, které by mohlo hrát roli při snižování antimikrobiální rezistence.

Vědecký panel FEEDAP (Vědecký panel pro přídatné látky nebo látky přidávané do krmiv) úřadu EFSA doporučuje, aby obsah mědi v kompletním krmivu pro selata nepřekračoval 25 mg na kilogram (pokles ze 170 mg/kg). Podle Panelu by maximální obsah mědi v kompletním krmivu pro dojnice a skot měl být snížen z 35 mg/kg krmiva na 30 mg/kg.

Pro většinu jiných skupin zvířat se v současné době povolené horní limity nemění, s výjimkou koz, kde doporučuje Panel zvýšení.

Doporučené dávky jsou považovány za dostatečné k pokrytí potřeby mědi u těchto skupin zvířat.

Práce vyhotovená Panelem FEEDAP je založena na rozsáhlém systematickém přezkoumání literatury a údajů získaných od členských států a zúčastněných stran.

Odborníci odhadují, že snížení obsahu mědi v krmivu pro selata by mělo snížit uvolňování mědi do životního prostředí prostřednictvím hnojení o 20 %.

Odbornící EFSA ve vědeckém stanovisku EFSA prohlašují, že snížení obsahu mědi v krmivech by mohlo přispět k redukci antimikrobiální rezistence u prasat a v životním prostředí. Podle nich některé studie ukazují, že výskyt antimikrobiální rezistence by mohl být potenciálně spojen s genetickou blízkostí některých genů odpovídajících za rezistenci vůči antibiotikům a vůči mědi.

 

Zdroj: EFSA