Bezpečnost potravin

EFSA: Řasovka Phytophthora ramorum je hrozbou pro evropské lesy, parky a zahrady

Vydáno: 29. 6. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 28. 6. 2011.

V rámci 6. rámcového programu EU byl řešen projekt „Analýza rizik vyplývajících z výskytu škodlivého organismu Phytophthora ramorum, nově identifikovaného patogenu ohrožujícího Evropu a způsobujícího náhlou smrt dubů v USA“ (zkratka RAPRA). Jeho výsledky byly publikovány v únoru 2009. Na základě následné prezentace tohoto PRA (pest risk analysis – analýza rizik vyplývajících z výskytu škodlivého organismu) na jednání Stálého výboru pro zdraví rostlin Evropské komise a přijatých připomínkách ze strany členských států bylo rozhodnuto o zpracování vědeckého stanoviska EFSA před rozhodnutím o dalších krocích.

Vědecký Panel pro zdraví rostlin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (PLH EFSA) byl požádán o zpracování vědeckého stanoviska, které má zohlednit připomínky členských států Evropské unie a další informace získané od doby skončení projektu.

Phytophthora ramorum je řasovka, která způsobuje náhlou smrt dubů v USA a odumírání listů a větviček řady okrasných druhů stromů a rostlin v Severní Americe, a má také devastující vliv na stromy a množství jiných druhů rostlin v Evropě. Pro nemoc existuje velmi málo kontrolních mechanismů, spoléhá se na její včasné odhalení a řádnou likvidaci infikovaného rostlinného materiálu.

V současné době není řasovka Phytophthora ramorum uvedena v seznamu škodlivých organismů ve směrnici Rady 2000/29/ES, ale Komise přijala v roce 2002 dočasná nouzová opatření proti jejímu zavlékání a rozšiřování na území Evropské unie. Nedávná rozsáhlá propuknutí nemoci ve výsadbách modřínu japonského (Larix kaempferi) ve Velké Británii a Irsku zhoršily potenciální důsledky v oblasti hodnocení rizik.

Vědecký Panel PLH dospěl ve svém stanovisku k závěru, že podrobná zpráva projektu RAPRA podporuje jeho závěr, že „existuje riziko dalšího vnikání (známých nebo nových rodů a/nebo druhů, které se spolu mohou spářit), jejich rozšíření a (zatím nepředstavitelného) dopadu“. Je vhodné, aby se zabránilo zavlečení různých rodů, kvůli inherentním fenotypovým rozdílům a potenciálu pro pohlavní rekombinace.

Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110628.htm

Zdroj: EFSA