Bezpečnost potravin

EFSA publikoval studii o energetických nápojích

Vydáno: 12. 3. 2013
Autor: berankova1

Klíčové závěry studie zadané úřadem EFSA o konzumaci energetických nápojů v EU.

Úřad EFSA publikoval zprávu o zadané studii k energetickým nápojům. Pro tuto studii byla nejprve sbírána data o konzumaci energetických nápojů na evropské úrovni, u specifických skupin obyvatelstva, zahrnujících děti a adolescenty. Studie odhaduje také expozici spotřebitelů (při akutní i chronické konzumaci) některými aktivními složkami nalézanými v energetických nápojích – především kofeinem, taurinem a D-glukurono-γ-laktonem.
Studie zjistila, že mezi respondenty je skupinou nejvíce konzumující energetické nápoje věková skupina adolescentů – 68 % ze všech dotazovaných. Pokud jsou energetické nápoje konzumovány dětmi ve věku 3-10 let, studie odhaduje, že tato konzumace pokrývá 43 % jejich celkového příjmu kofeinu.

Externí studie, která byla zadána pomocí grantů EFSA a výběrového řízení, zkoumá také specifické zlozvyky konzumace energetických nápojů – konzumaci společně s alkoholem nebo konzumaci spojenou s intenzivním fyzickým cvičením – u adolescentů a dospělých.

Výsledky studie poskytují důležitá data pro blížící se hodnocení rizik a bezpečnosti kofeinu Úřadem EFSA. EFSA byl požádán Evropskou komisí, aby zjistil rozsah konzumace kofeinu společně s dalšími složkami potravin jako je alkohol nebo látky nalézané v energetických nápojích, které mohou představovat riziko pro zdraví  jako výsledek interakce mezi těmito složkami.

Klíčové závěry studie:

–          Dospělí (18-65 let): Přibližně 30 % dotázaných dospělých konzumuje energetické nápoje. 12 % patří k „vysoce chronickým“ konzumentům (konzumují en. nápoje pravidelně 4-5 dní v týdnu nebo více), s průměrnou konzumací 4,5 l/měsíc. Okolo 11 % byly „vysoce akutní“ konzumenti (pijící nejméně 1 litr en. nápoje při jedné konzumaci).

–          Adolescenti (10-18 let): Přibližně 68 % dotázaných konzumuje energetické nápoje. 12 % jsou „vysoce chroničtí“ konzumenti, s průměrným příjmem 7 l/měsíc. 12 % jsou „vysoce akutní“ konzumenti.

–          Děti (3-10 let): Přibližně 18 % z dotazovaných byly konzumenty energetických nápojů. Mezi nimi bylo 16 % „vysoce chronických“ konzumentů, s průměrnou spotřebou 0,95 l/týden, což jsou téměř 4 l/měsíc.

–          Konzumace en. nápojů společně s alkoholem: mezi dospělými u 56 % dotazovaných, u adolescentů u 53 %.

–          Konzumace při sportovní aktivitě: Přibližně 52 % dospělých a 41 % adolescentů – konzumentů pijí en. nápoje při sportovní aktivitě.

–          Příspěvek energetických nápojů k celkové expozici kofeinem: Přibližně 8 % u dospělých, 13 % u adolescentů a 43 % u dětských konzumentů en. nápojů.

 

Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks

Zdroj:  EFSA