Bezpečnost potravin

EFSA: Pro zlepšení životních podmínek telat je vhodný chov v malých skupinách

Vydáno: 29. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Telata by měla být v prvních týdnech života ustájena v malých skupinách a neměli by se používat individuální kotce. Telata také potřebují dostatečný prostor pro odpočinek, pohyb a přístup k pohodlné podestýlce. To jsou některá z doporučení, která dnes zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém vědeckém stanovisku na podporu revize právních předpisů Evropské unie o dobrých životních podmínkách zvířat.

Vědci úřadu EFSA uvedli, že telatům by mělo být podáváno od věku dvou týdnů dlouhovláknité krmivo, například seno, a jeho množství by se mělo postupně zvyšovat. Vysoký příjem vlákniny je nutný k pokrytí potřeby přežvykování a železa.

Vědecké důkazy ukazují, že telata s omezeným kontaktem s matkou často trpí stresem z izolace a neschopností sát. Pro zlepšení jejich welfare by měla být mláďata držena u matky minimálně jeden den, i když se doporučuje delší kontakt vzhledem k výhodám pro tele i krávu.

Vědecky podložená doporučení pro podporu rozhodování zákonodárců

Vědci úřadu EFSA posoudili systémy chovu telat používané v Evropské unii a identifikovali rizika, kterým jsou zvířata vystavena, a související důsledky pro jejich welfare. Toto hodnocení poskytuje vědecké poradenství na podporu rozhodování zákonodárců v rámci probíhající revize právních předpisů Evropské unie o dobrých životních podmínkách zvířat. Legislativní návrh Evropské komise se očekává v druhé polovině roku 2023.

Evropská komise si v rámci své strategie Farm to Fork (F2F) vyžádala od úřadu EFSA několik vědeckých stanovisek týkajících se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat. Úřad EFSA již zveřejnil posouzení dobrých životních podmínek prasat ve farmovém chovu, brojlerů a nosnic a zvířat během přepravy. Vědci úřadu EFSA rovněž dokončují práci na hodnoceních týkajících se dobrých životních podmínek mléčného skotu a kachen, hus a křepelek.

Veřejná prezentace EFSA

Úřad EFSA představí zjištění týkající se telat a připravovaná stanoviska k mléčným kravám a kachnám, husám a křepelkám na veřejné akci 23. května 2023. Více informací naleznete zde.


Vědecké stanovisko úřadu EFSA:

Zdroj: EFSA