Bezpečnost potravin

EFSA: Přehodnocení erytritolu (E 968) jako potravinářské přídatné látky

Vydáno: 29. 12. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Vědecký panel pro potravinářské přídatné látky a aromata Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF)) publikoval v časopise „EFSA Journal, December 2023“ nové vědecké stanovisko „Přehodnocení erytritolu (E 968) jako potravinářské přídatné látky“.

Erythritol (E 968) je v Evropské unii (EU) povolen jako potravinářská přídatná látka v 66 různých kategoriích potravin (což představuje 83 použití) v souladu s přílohou II částí E nařízení (ES) č. 1333/2008 při MPL rovnajících se quantum satis (QS) jako přídatná látka skupiny I (pro jiné účely než slazení). Kromě toho erytritol (E 968) patří do funkční třídy sladidel a jako čtyřuhlíkatý cukerný alkohol je zařazen do skupiny polyolů (skupina IV) uvedené v nařízení (ES) č. 1333/2008.

Erythritol (E 968) je polyol a odpovídá meso-diastereomeru butan-1,2,3,4-tetrolu. Podle definice v nařízení Komise (EU) č. 231/2012 se erythritol (E 968) „získává fermentací zdroje sacharidů pomocí bezpečných a vhodných potravinářských osmofilních kvasinek, jako je Moniliella pollinis nebo Moniliella megachiliensis, s následným čištěním a sušením“. Na základě podrobných informací poskytnutých zúčastněnými hospodářskými subjekty o charakterizaci mikroorganismů a prokázání nepřítomnosti životaschopných buněk v erythritolu dospěla komise k závěru, že výrobní proces E 968 nevzbuzuje obavy o bezpečnost.

Vědecký panel EFSA uvedl, že toto přehodnocení se nevztahuje na erytritol (E 968) vyráběný jinými výrobními postupy (např. jinými mikroorganismy, kmeny).

Abstrakt
Vědecké stanovisko se zabývá přehodnocením erytritolu (E 968) jako potravinářské přídatné látky a zhodnocením žádostí o výjimku z povinnosti uvádět na etiketě „projímadlo“, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1169/2011.

Erythritol je polyol získaný fermentací pomocí Moniliella pollinis BC nebo Moniliella megachiliensis KW3-6, po níž následuje čištění a sušení. Erythritol se u člověka snadno a v závislosti na dávce vstřebává a může být v malé míře metabolizován na erythronát. Erythritol se pak vylučuje v nezměněné podobě močí. Nevzbuzuje obavy z genotoxicity.

Hodnocený soubor údajů se skládal z intervenčních studií na lidech. Panel usoudil, že erytritol může u lidí způsobit průjem, který je považován za nepříznivý, protože může souviset s nerovnováhou elektrolytů a vody v těle. Jako referenční bod byla stanovena dolní hranice rozmezí hladin, při nichž nejsou pozorovány žádné nepříznivé účinky (NOAEL), pro průjem ve výši 0,5 g/kg tělesné hmotnosti. Odborná skupina (Panel) považovala za vhodné stanovit přijatelný denní příjem (ADI) na úrovni referenčního bodu. Panel považoval ADI ve výši 0,5 g/kg tělesné hmotnosti denně za ochranný pro okamžitý projímavý účinek i pro potenciální chronické účinky, sekundárně způsobené průjmem.

Závěry přehodnocení úřadu EFSA

Na základě dostupných studií na lidech, které uvádějí projímavý účinek po akutní nebo krátkodobé expozici erytritolu, odvodil vědecký panel EFSA ADI ve výši 0,5 g/kg tělesné hmotnosti za den (500 mg/kg tělesné hmotnosti za den) na základě stanoveného referenčního bodu (dolní rozmezí NOAEL pro průjem z posuzovaných studií na lidech).

Odhady pro akutní i chronickou dietární expozici erytritolu (E 968) jsou vyšší než nově stanovený ADI, což naznačuje, že jedinci s vysokým příjmem mohou být vystaveni riziku výskytu nežádoucích účinků po jednorázové i opakované expozici erytritolu.

Pokud jde o žádost o vynětí erytritolu ze stávajícího požadavku uvedení varování na projímavé účinky podle nařízení (EU) č. 1169/2011 pro potraviny obsahující více než 10 % erytritolu (100 000 mg/l nebo mg/kg), panel EFSA dospěl k závěru, že dostupné údaje tento návrh nepodporují.

Vědecký panel EFSA doporučil Evropské komisi:

  • vyžádat si podrobnější údaje o výskytu (úrovně použití a analytické údaje) a informace o etiketách, aby bylo možné upřesnit posouzení expozice;
  • revizi definice potravinářské přídatné látky ve specifikacích EU jako „Získané fermentací zdroje sacharidů geneticky nemodifikovaným kmenem Moniliella pollinis BC nebo Moniliella megachiliensis KW3-6, po níž následuje několik purifikačních kroků a sušení.“;
  • uvedení čísla CAS 149-32-6 ve specifikacích EU;
  • snížení limitu olova (Pb) ve specifikacích EU.

Zdroj: EFSA