Bezpečnost potravin

EFSA posuzoval nezávadnost vysokých dávek vitaminu C

Vydáno: 2. 12. 2004
Autor:

Údaje, které jsou k dispozici, naznačují, že příjem vitaminu C z doplňků stravy ve výši až asi 1 g nad běžný dietetický příjem, není spojen se škodlivým vlivem na trávicí trakt. Při vyšších příjmech (3–4 g/den) se však akutní škodlivé účinky na trávicí trakt vyskytnout mohou.

Vitamin C je vitamin rozpustný ve vodě, který je v těle důležitým antioxidantem. Nedostatečný příjem vitaminu C vede ke kurdějím.

 

Jak naznačují omezené údaje, které jsou k dispozici ze studií na zvířatech a lidech, má vitamin C nízkou akutní toxicitu. Navzdory nadměrnému používání vysokých dávek vitaminu C v některých vitaminových doplňcích stravy, existuje málo řízených studií, které by specificky vyšetřovaly jeho škodlivé účinky. Obecně platí, že při vysokých příjmech je nejzřetelněji definovaným škodlivým účinkem akutní gastrointestinální intolerance (např. abdominální distenze, plynatost, průjem, přechodná kolika). K dispozici jsou však omezené údaje o tom, jaký je vztah mezi dávkou a odezvou pro dospělé nebo pro skupiny jako jsou děti nebo staré osoby. Není jasné, zda vysoké příjmy vitaminu C zvyšují vylučování šťavelanu ledvinami, což by mohlo zvyšovat riziko ledvinových kamenů. Zvýšené riziko ledvinových kamenů však nebylo nalezeno u osob s obvyklými příjmy 1,5 g/den. Pro stanovení horní tolerovatelné hladiny příjmu pro vitamin C není k dispozici dostatek údajů.

 

Údaje, které jsou k dispozici o denních dávkách vitaminu C u člověka z doplňků stravy naznačují, že příjmy až do asi 1 g nad běžné dietetické příjmy nejsou spojeny se škodlivým vlivem na trávicí trakt, avšak při vyšších příjmech (3–4 g/den) se mohou vyskytnout akutní gastointestinální účinky. Absorpce vitaminu C je při vysokých dávkách nasycena, a proto dávky nad 1 g/den by měly být spojeny jen s nepatrně zvýšeným příjmem a tkáňovými hladinami, avšak se zvýšeným rizikem škodlivých účinků na gastrointestinální trakt.

 

Na základě průzkumů prováděných v zemích EU jsou průměrné denní příjmy vitaminu C vyšší než doporučované denní příjmy, s 95. percentilem se příjmy z potravin a suplementů pohybují až okolo 1 g/den. Při těchto dietetických příjmech není zapotřebí se znepokojovat.

 

Systematické zhodnocení nezávadnosti dlouhodobých vysokých dávek vitaminu C z doplňků stravy nebylo provedeno.

EFSA-NDA