Bezpečnost potravin

EFSA posuzoval nezávadnost vanadu

Vydáno: 2. 12. 2004
Autor:

Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-NDA) došel k závěru, že příjem vanadu z běžných potravin je hluboko pod dávkami, které mají škodlivé účinky. Riziko negativních účinků však hrozí z konzumace doplňků stravy obsahujících vanad.

Vanad se nepovažuje za esenciální prvek pro lidi. Orálně přijímané sloučeniny vanadu mají škodlivé účinky na ledviny, slezinu, plíce a krevní tlak u krys a u krys a myší vykazují toxické účinky na reprodukci a vývoj. U lidí se uvádí porucha trávení. Údaje, které jsou k dispozici, nejsou dostatečné pro stanovení horní tolerovatelné hladiny příjmu.

 

Odhaduje se, že příjem vanadu z běžných potravin je v rozmezí 10–20 µg/den. Tento denní příjem je minimálně tři řády pod nejnižšími dávkami, o kterých se uvádí, že způsobují škodlivé účinky.

V případě doplňků stravy, které konzumují sportovci a osoby formující svoji postavu (body builders), však příjem může být podobný dávkám, které způsobují škodlivé účinky u krys a u lidí. Při dlouhodobé konzumaci takovýchto suplementů lze proto očekávat riziko.

                                                                                                        

EFSA-NDA