Bezpečnost potravin

EFSA posuzoval bezpečnost omega 3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem

Vydáno: 16. 8. 2012
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Vědecký panel NDA vydal vědecké stanovisko k tolerovatelnému dennímu příjmu EPA, DHA a DPA.

EFSA dospěl k závěru, že denní doplňkový příjem 5 g omega 3 nenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem je  u dospělých jedinců bezpečný. Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) vydal vědecké stanovisko po přezkoumání údajů o možných nepříznivých účincích na lidské zdraví způsobených nadměrným příjmem těchto omega 3 mastných kyselin.
Omega 3 polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem n-3 (LCPUFA) – jako eikosapentaenová (EPA), dokosahexaenová a dokosapentaenová kyselina (DPA) – hrají důležitou roli v růstu a vývoji mozku, podílejí se na regulaci krevního tlaku, funkci ledvin, srážení krve a zánětlivých a imunologických reakcích. Lze je nalézt v potravinách, jako jsou ryby a rybí oleje, mléko a pěstované mořské řasy. Mohou se také přidávat do potravin nebo se konzumují ve formě potravinových doplňků.
EFSA provedl řadu vědeckých posouzení zdravotních tvrzení týkajících se prospěšnosti příjmu n-3 LCPUFA. Panel NDA dospěl k závěru, že je k dosažení žádoucích zdravotních účinků jako je udržování krevního tlaku a hladiny triglyceridů[1] potřeba denní příjem EPA a DHA v rozmezí 2 a 4 g a příjem 250 mg denně je dostatečný pro zachování normální srdeční funkce. Navíc došel Panel k závěru, že 250 mg denně je příjem dostatečný pro udržení celkového kardiovaskulárního zdraví u zdravých dospělých a dětí.
Poté, co byly v několika členských státech EU vyjádřeny obavy o možné nežádoucí účinky spojené s nadměrnou konzumací n-3 LCPUFA, požádala Evropská komise EFSA o vydání vědeckého stanoviska v oblasti bezpečného příjmu a zkoumání stanovení horní přípustné hranice příjmu (UL)[2]. Komise dospěla k názoru, že dostupné údaje nejsou dostatečné k vytvoření UL pro DHA, EPA a DPA individuálně nebo v kombinaci pro všechny skupiny obyvatel.
Doplňkový příjem EPA a DHA až do výše 5 g/den podle názoru odborníků nezvyšuje riziko výskytu hlášených zdravotních účinků, jako jsou krvácení a poruchy regulace hladiny glukózy nebo poruchy funkce imunitního systému.
Sledovaný příjem těchto kyselin z potravin a potravinových doplňků v populaci EU je podstatně nižší než 5 g denně. Spotřeba dospělých se v průměru pohybuje mezi 400 až 500 mg n-3 LCPUFA z potravin, děti spotřebují obvykle až 320 mg za den. U spotřebitelů s nejvyšším příjmem n-3 LCPUFA (z ryb nebo potravinových doplňků) může hladina stoupnout až na 2700 mg denně u dospělých a 1700 mg u dětí.
Vědecké stanovisko k tolerovatelnému dennímu příjmu u EPA, DHA a DPA v originálním znění:


[1] Triglycerid je druh tuku, který je významným zdrojem energie pro srdce a ostatní části lidského organismu. Vysoká hladina triglyceridů je spojována s negativními dopady na zdraví.
[2] Tolerovatelný denní příjem je maximální hranice celkového chronického denního příjmu živiny (ze všech zdrojů), u nějž se má za nepravděpodobné, že by představoval riziko negativního zdravotního účinku na člověka.