Bezpečnost potravin

EFSA podporuje veřejný přístup k údajům

Vydáno: 18. 1. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

EFSA zpřístupňuje data použitá při hodnocení rizik veřejnosti.

EFSA oznámila zahájení významné iniciativy usnadňující přístup k datům, jenž má zvýšit  transparentnost hodnocení rizik. Program, který je vyvíjen ve spolupráci s partnery Úřadu a  zainteresovanými subjekty, bude zvažovat jak nejlépe a jaký rozsah technických dat  použitých  při hodnocení rizik může být zpřístupněn široké vědecké komunitě a zainteresovaným skupinám.
Projekt je součástí kontinuální povinnosti EFSA na otevřenost a adresnost doporučení vyhotovených v nezávislých hodnotících zprávách EFSA, a vede k dalšímu zlepšení průhlednosti při procesech rozhodování. Vědecká strategie EFSA poukazuje také na význam Úřadu, jenž má vedoucí úlohu při zpřístupňování důležitých vědeckých dat všem zaienteresovaným stranám.
Výkonná ředitelka EFSA Catherine Geslain-Lanéelle řekla: „Hodnocení rizik je vyvíjející se vědecká disciplína a EFSA se neustále snaží vyhodnocovat svou minulou práci, což by mělo přinášet nové vědecké poznatky a nové perspektivy k dřívějším závěrům EFSA. Se zahájením nové iniciativy, která usiluje zpřístupnit veřejnosti data použitá při hodnocení rizik, EFSA bude pomáhat vědcům z různých oblastí odborného výzkumu, aby mohli obohatit akademickou literaturu a poskytnout nové cenné perspektivy, které mohou být zahrnuty při hodnocení rizik. Toto bude činit závěry hodnocení rizik při zajištění ochrany veřejného zdraví přesvědčivějšími a bude dále budovat důvěru v práci EFSA.“
Iniciativa transparentnosti staví na řadě již provedených měření EFSA ke zvýšení důvěry a k posílení podrobného zkoumání a dohledu na práci EFSA.  To zahrnuje průhlednost hodnocení rizik význačných stanovisek Vědeckého výboru a navazující iniciativy jako je publikování úplného seznamu vědeckých studií a dříve nepublikovaných dat o aspartamu v průběhu příprav současného návrhu stanoviska Úřadu.
EFSA také otevřel setkání Vědeckého výboru a Vědeckých panelů externím pozorovatelům, aby podpořil větší povědomí o tom, jak je prováděno vědecké hodnocení rizik.
Vzhledem k úrovni veřejného zájmu, EFSA začal zveřejňovat všechna data o geneticky modifikované kukuřici NK603 na svých webových stránkách. Mezitím Úřad tato data již také zpřístupnil na specifické žádosti při několika příležitostech. Zástupci veřejné nebo vědecké komunity tak budou nyní moci přezkoumat a využít všechna data použitá při tomto hodnocení rizik.

Zdroj:  EFSA