Bezpečnost potravin

EFSA: Pesticidy – pilotní hodnocení kumulativního rizika je před dokončením

Vydáno: 23. 4. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA představuje návrh datového modelu pro hodnocení kumulativního účinku pesticidů.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončuje dvě význačná hodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele, způsobených kumulativním působením pesticidů.

Pilotní hodnocení – které se zaměřuje na kumulativní účinky expozice pesticidům v potravinách na nervový systém a systém štítné žlázy člověka – bude dokončeno do konce roku.

Hodnocení je umožněno díky tzv. „Monte Carlo Risk Assesment“ (MCRA) nástroji a softwarovému programu vyvinutému nizozemským Národním institutem pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) v úzké spolupráci s Biometris (součást nizozemské Wageningen University a Research).

Nástroj byl přizpůsoben k provádění hodnocení kumulativní expozice pesticidy v rámci probíhajícího partnerství mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a nizozemským Národním institutem pro veřejné zdraví a životní prostředí.

Co bude dál?
Software bude nyní dále zdokonalován a doplněn datovým modelem, který po dokončení bude obsahovat veškeré informace potřebné pro provedení plně regulovaného kumulativního hodnocení rizik. Návrh datového modelu je nyní zveřejněn.

Luc Mohimont z oddělení pesticidů úřadu EFSA uvedl: „Spolupráce mezi EFSA a RIVM zdárně pokračuje. Návrh datového modelu je dalším velkým krokem k naplnění našeho cíle začlenění kumulativního rizika do regulovaného hodnocení pesticidů.“

Dodal: „Očekáváme, že databáze bude vybudována a naplněna v příštích třech letech a od té doby budou mít hodnotitelé rizik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni prostředky k provádění těchto sofistikovaných hodnocení.“

Co je datový model?
Datový model popisuje logické vzájemné vztahy a toky mezi různými datovými prvky. Také definuje způsob ukládání a vyhledávání dat. Datový model je zásadní pro budování databáze standardizovaných kompatibilních dat.

Pozadí
Látky, které je třeba vzít v úvahu při hodnocení rizik pro systém štítné žlázy a nervový systém, byly zjištěny experty úřadu EFSA v oblasti pesticidů metodikou speciálně navrženou pro klasifikaci pesticidů do „kumulativně hodnocených skupin“ (Cumulative Assessment Groups, CAG). V nadcházejících letech budou CAG definovány pro další orgány, tkáně a systémy, jako jsou játra, ledviny, oči a reprodukční a vývojový systém.

Metodika spočívá na předpokladu, že pesticidy způsobující stejné specifické účinky mohou způsobit kumulativní toxicitu – dokonce i když způsob vyvolání účinku je odlišný.

Nařízení EU o maximálních limitech pesticidů v potravinách (MRLs) stanoví, že rozhodnutí o MRLs by měla také zohledňovat kumulativní účinky pesticidů, jakmile budou k dispozici metody hodnocení těchto účinků. Navíc nařízení týkající se uvádění pesticidů na trh stanoví, že pesticidy by neměly mít žádné škodlivé účinky – včetně kumulativních účinků – na člověka.

Zdroj: EFSA