Bezpečnost potravin

EFSA otevírá veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska o testování genotoxicity

Vydáno: 28. 4. 2011
Autor: MZe

Uzávěrka připomínek je 31. 5. 2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu stanoviska Vědeckého výboru EFSA o testování genotoxicity.

Veřejná konzultace se týká strategií pro provádění testů na genotoxicitu u látek používaných v potravinách a krmivech. Odborníci EFSA ve stanovisku zohlednili nejnovější evropské a mezinárodní vědecké poznatky týkajících se genotoxicity.

Tento návrh stanoviska EFSA pomůže identifikovat látky poškozujících genetický materiál (DNA) buněk, a které mohou přispívat k rozvoji chronických onemocnění, jako je rakovina a některé dědičné choroby. EFSA vyzývá všechny vědce, odborné instituce a zainteresované zájmové organizace, aby své připomínky poskytly úřadu prostřednictvím on-line veřejné konzultace do 31. května 2011.

Při finalizaci vědeckého stanoviska vezme Vědecký výbor EFSA v úvahu všechny zaslané připomínky.

Přijetí konečného stanoviska je očekáváno na podzim 2011.

Více informací a stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/sc110420.htm  

Zdroj: EFSA