Bezpečnost potravin

EFSA: Očkování drůbeže proti vysoce patogenní influenze ptáků – dostupné vakcíny a strategie očkování

Vydáno: 17. 10. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval vědecké stanovisko „Očkování drůbeže proti vysoce patogenní influenze ptáků – dostupné vakcíny a strategie očkování“, které vypracoval na žádost Evropské komise.

V Evropské unii (EU) se v posledních letech vyskytla epidemie vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u volně žijících a domácích ptáků. Přenosem HPAI jsou obzvláště ohroženy oblasti s hustou populací drůbežích farem. Vakcinaci lze považovat za doplněk k již zavedeným opatřením (např. dozoru, biologické bezpečnosti a včasnému odhalení) k prevenci a kontrole šíření HPAI.

Úřad EFSA byl požádán EK

 • Evropská komise si vyžádala přehled dostupných vakcín proti HPAI, jejich účinnost proti aktuálně cirkulujícím virům a posouzení různých vakcinačních schémat, aby bylo možné rozhodnout o možných vakcinačních strategiích.
 • Úřad EFSA byl rovněž pověřen posouzením dozoru a opatření ke zmírnění rizika v očkovaných oblastech a chovech. Těmito tématy se bude zabývat samostatné vědecké stanovisko, jehož dokončení se očekává v březnu 2024.

Popis vědecké práce úřadu EFSA                               

 • EFSA vydal vědecké stanovisko k tomuto tématu již v roce 2007:
  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2007.489.
 • V tomto stanovisku byly shromážděny informace o dostupných vakcínách a jejich vlastnostech prostřednictvím rešerše literatury a z průzkumu, který zahájila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a který byl rozšířen úřadem EFSA a Světovou organizací pro zdraví zvířat (WOAH). Údaje byly rovněž shromážděny prostřednictvím konzultací s referenční laboratoří EU (EURL) a sítí národních referenčních laboratoří (NRL) a přímo z internetových stránek farmaceutických společností.
 • Účinnost vakcinačních strategií byla simulována pomocí matematického modelování.
 • Byly použity následující údaje:
  • Údaje o preventivním vybíjení ve Francii, Itálii a Nizozemsku.
  • Publikovaná literatura (neexistovala žádná omezení týkající se jazyka publikace nebo místa studie).
  • Údaje z průzkumů.
  • Údaje o populaci drůbeže ve Francii, Itálii a Nizozemsku.
  • Údaje o ohniscích HPAI ve Francii, Itálii a Nizozemsku.

Jaká byla omezení/nejistoty?

 • Údaje o účinnosti ochrany a délce ochrany dostupných vakcín proti HPAI nejsou harmonizované a je jich málo, proto není možné tyto vakcíny podrobně popsat a porovnat.
 • Jen málo vakcín je testováno na jiných druzích drůbeže než na kuřatech.
 • Terénních studií o účinnosti vakcinace k zastavení přenosu viru je málo.

Výsledky

 • Byly poskytnuty aktualizované informace o typech a vlastnostech dostupných vakcín proti HPAI.
 • V EU existuje pouze jedna schválená vakcína proti HPAI u kuřat.
 • Byly poskytnuty poznatky o různých vakcinačních strategiích pro tlumení HPAI u drůbeže, tj. nouzové ochranné vakcinaci v oblastech kolem ohniska HPAI a preventivní vakcinaci v oblastech a chovech, kde se nákaza ještě nevyskytuje.
 • Byla poskytnuta doporučení pro budoucí vědecké studie o vakcínách proti HPAI.

Následné využití

 • Vědecké doporučení úřadu EFSA týkající se vakcín proti HPAI a vakcinačních strategií bude informovat tvůrce politik členských států EU a manažery rizik o možných strategiích prevence a tlumení HPAI, což umožní přijímat informovaná rozhodnutí o prevenci a tlumení ohnisek HPAI.
 • Poradenství úřadu EFSA může být vodítkem pro budoucí vývoj a používání vakcín proti HPAI.

Jaká jsou klíčová doporučení?

Doporučení pro tvůrce politik a manažery rizik:

 • Preventivní vakcinace je optimální vakcinační strategií pro minimalizaci počtu ohnisek a trvání epidemie a měla by být prováděna u nejvnímavějších a nejinfekčnějších druhů drůbeže v oblastech s vysokým rizikem přenosu. Ke zvýšení ochrany lze použít vícenásobné podání (tj. posilovací očkování).
 • V případě ohniska nákazy se doporučuje nouzové ochranné očkování v okruhu 3 km od ohniska nákazy v oblastech s vysokým rizikem přenosu.
 • U všech očkovacích strategií by měla být sledována účinnost vakcíny.
 • Očkování by mělo doplňovat, nikoli nahrazovat další preventivní a kontrolní opatření, jako je monitorování infekce u ptáků, včasné odhalování a biologická bezpečnost, a doporučuje se jako součást integrovaného přístupu ke kontrole nákazy.

Doporučení pro výzkumnou komunitu:

 • Vědecké stanovisko obsahuje doporučení pro budoucí vědecké studie vakcín proti HPAI, pokud jde o typy vakcín, které je třeba vyvinout a pro které druhy ptáků, aspekty vakcín, které by měly být zkoumány, a typy studií, které by měly být provedeny.
Obrázek: EFSA – Recommended strategies for HPAI emergency protective vaccination and preventive vaccination.

Vědecké stanovisko úřadu EFSA

Zdroj: EFSA