Bezpečnost potravin

EFSA – Nové postupy v biotechnologii

Vydáno: 26. 2. 2020
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vysvětluje nové postupy genového inženýrství.

Genové inženýrství je rychle se rozvíjející vědeckou oblastí, která se zaměřuje na změnu genetické struktury organismu modifikací, odstraněním nebo zavedením DNA.  

Nové techniky editace genomu umožňují mnohem rychlejší a přesnější výsledky než konvenční šlechtitelské techniky. Pokroky v molekulární biologii přinesly molekulární a výpočetní nástroje, které umožňují vědcům projektovat požadované znaky, což je přístup nazývaný syntetická biologie. Jedním z výstupů syntetické biologie je tzv. „gene drive“ inženýrství, umožňující šíření genů našeho zájmu vyšší frekvencí, než by mohlo být dosaženo přirozenou dědičností.  

Ale předtím, než budou v rámci genového inženýrství tímto způsobem upravené organismy uvolněny na trh, je potřeba vyhodnotit jejich rizika. Vědecké instituce, jako např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), hodnotí jejich potenciální nežádoucí účinky na lidi, zvířata a životní prostředí.  

 

Úřad EFSA nyní zveřejnil:

 

Zdroj: EFSA