Bezpečnost potravin

EFSA: Nové nástroje pomohou redukovat testování na zvířatech

Vydáno: 11. 7. 2017
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA zpřístupnil databázi "OpenFoodTox" a představuje nové nástroje počítačového modelování pro práci s databází.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nově zpřístupnil databázi chemických nebezpečných látek v potravinách a krmivech „OpenFoodTox“. Databáze je bohatým zdrojem toxikologických informací důležitých pro hodnocení rizika, čímž by měla pomoci redukovat potřebu testování na zvířatech.     

Vědci z Institutu Maria Negri pro farmakologický výzkum v Miláně (Itálie) nedávno dokončili projekt, financovaný úřadem EFSA, zaměřený na vývoj alternativních nástrojů počítačového modelování („in silico“) využívajících informace z databáze OpenFoodTox. Vědci v právě publikované zprávě vysvětlují, jak nové nástroje pomohou hodnotitelům rizika stanovit priority strategií toxikologického testování, a provádět hodnocení rizika nově zjištěných kontaminantů, u nichž chybí příslušná data. 
 

 

 

Úřad EFSA současně zveřejnil video, které ukazuje jak nové vědecké a technologické inovace vytvářejí seriózní alternativy – jako je práce s databází OpenFoodTox – které mohou nahradit, omezit a zdokonalit testování na zvířatech jako zdroji dat a důkazů pro vědecké hodnocení. Alternativní nástroje pomohou jednak redukovat utrpení zvířat, ale také budou postupně produkovat přesnější data, která budou lépe vypovídat o tom, jak probíhají metabolické pochody u lidí, zvířat a v životním prostředí. 
 

Zdroj: EFSA