Bezpečnost potravin

EFSA: Kontrola bakterie Campylobacter u brojlerů v primární produkci

Vydáno: 5. 5. 2020
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko úřadu EFSA


Foto: Shutterstock

Dne 30. dubna 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko s názvem „Aktualizace a revize možností kontroly bakterie Campylobacter u brojlerů v primární produkci“. Odborníci úřadu EFSA aktualizovali a přezkoumali možnosti kontroly bakterie Campylobacter u brojlerů přímo na farmě; a to identifikací těch nejúčinnějších opatření a posouzením výhod a nevýhod každého z nich. 

Campylobacter je bakterie, která může způsobit onemocnění zvané kampylobakterióza (campylobacteriosis). S více než 246.000 případů u lidí ročně, jde v EU o nejčastěji hlášené onemocnění z potravin. Avšak skutečný počet případů se odhaduje na téměř 9 milionů každý rok. Úřad EFSA odhaduje náklady do systémů veřejného zdraví v souvislosti s kampylobakteriózou a ztrátou produktivity v EU přibližně na 2,4 miliardy EUR ročně.

Kampylobakterióza je zoonotické onemocnění – onemocnění nebo infekce, která může být přenášena přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi. Obvyklé příznaky jsou horečka, průjem a křeče v břiše. Syrové drůbeží maso je často kontaminováno bakterií Campylobacter, protože bakterie může žít ve střevech zdravých ptáků. Nachází se také u prasat a skotu. Nejčastějším zdrojem infekce je konzumace nedovařeného kuřecího masa nebo potravin k přímé spotřebě, které přišly do styku se syrovým kuřecím masem.

Úřad EFSA ve svých hodnoceních zjistil, že kuřata a kuřecí maso mohou přímo představovat 20-30% případů u lidí. Bezpečné zacházení se syrovým masem a dalšími syrovými složkami potravin, pečlivé vaření a dobrá hygiena v kuchyni mohou zabránit nebo snížit riziko kontaminovaných potravin. V zájmu ochrany spotřebitelů před touto hrozbou pro veřejné zdraví přijala EU integrovaný přístup k bezpečnosti potravin “od vidlí po vidličku”. Tento přístup sestává jak z hodnocení rizik, tak z opatření v rámci řízení rizik, do nichž jsou zapojeni všichni klíčoví aktéři: členské státy EU, Evropská komise, Evropský parlament, EFSA a ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí). Tento přístup je podporován včasnou a efektivní komunikací o rizicích.

EFSA hraje důležitou roli při ochraně spotřebitelů před touto hrozbou pro veřejné zdraví poskytováním nezávislé vědecké podpory a poradenství ohledně aspektů bakterie Campylobacter souvisejících s bezpečností potravin. Úřadu EFSA je rovněž nápomocna síť pro sledování údajů o zoonózách (Network on zoonoses monitoring data); celoevropská síť národních zástupců a mezinárodních organizací, které pomáhají úřadu EFSA shromažďováním a sdílením informací o zoonózách v příslušných zemích.

Příslušné informace úřadu EFSA, spolu s dalšími odkazy, naleznete na adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/campylobacter

Vědecké stanovisko úřadu EFSA „Update and review of control options for Campylobacter in broilers at primary production“ lze nalézt na adrese:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6090

 

Zdroj: EFSA