Bezpečnost potravin

EFSA: Kočky a psi by neměli být trvale drženi v boxech, klecích a bednách

Vydáno: 14. 9. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Dne 14. září 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědeckou zprávu s názvem „Vědecká a technická pomoc v otázkách pohody zvířat (welfare) související s ustájením a zdravím koček a psů v komerčních chovných zařízeních“.

Pro zlepšení welfare koček a psů v komerčních chovných zařízeních úřad EFSA doporučuje vyhnout se trvalému používání boxů, klecí a přepravek. Toto doporučení bylo publikováno na podporu nově vznikajících legislativních opatření na ochranu koček a psů v komerčním chovech pro sportovní, lovecké a společenské účely.

Vědecká zpráva EFSA obsahuje také doporučení týkající se tepelného stresu, podmínek ustájení, kosmetických chirurgických postupů a zdravotních problémů souvisejících s chovem v komerčních zařízeních. U většiny dospělých koček tepelný stres nevyvolává teplota mezi 15-26 °C, u dospělých chovných psů však nebyly k dispozici dostatečné vědecké důkazy pro definování takového obecného teplotního rozsahu.

Úřad EFSA vyhodnotil některé kosmetické a praktické chirurgické postupy (amputace drápků u koček, kupírování uší, kupírování ocasu, odstranění hlasivek u psů) a dospěl k závěru, že by neměly být prováděny, pokud to není nutné pro zdraví zvířat.

Psi a kočky by neměli být v komerčních zařízeních chováni dříve, než úplně vyrostou, i když již dosáhli pohlavní dospělosti (puberty). Četnost březosti by měla být kontrolována, a je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se stanovila minimální doba mezi vrhy. Kočky starší šesti let a feny starší osmi let by měly být zkontrolovány veterinárním lékařem na celkový zdravotní stav a tělesnou kondici.

Mezi další doporučení pro psy patří potřeba určitého časového období tmy každý den. Chovní psi by měli mít prostor, ve kterém se mohou stýkat (socializovat) a pravidelně cvičit, nejlépe venku. Ke zjištění, zda je potřeba každodenní socializace a cvičení, nebyly k dispozici dostatečné důkazy.

Vědecky podložené rady na podporu zákonodárců

Na žádost Evropské komise (EK) z dubna letošního roku úřad EFSA vyhodnotil, zda existují vědecké důkazy pro potvrzení doporučení dobrovolné iniciativní skupiny Platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat (Voluntary Initiative Group of the EU Platform on Animal Welfare).

Ochrana koček a psů nebyla dosud v legislativě EU detailně regulována. Vědecká zpráva úřadu EFSA poskytuje doporučení týkající se chovného prostoru, ohleduplnosti zdravotních postupů a bolestivých procedur; a uvádí oblasti, kde zatím doporučení chybí z důvodu nedostatku důkazů.

Legislativní návrh EK revidující legislativu EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat by měl být předložen ještě v roce 2023.

Na podporu legislativního procesu EU úřad EFSA již vypracoval a zveřejnil hodnocení dobrých životních podmínek prasat ve farmovém chovu, mléčného skotu, telat, brojlerů a nosnic, kachen, hus a křepelek, a zvířat během přepravy.

Souhrnná zpráva úřadu EFSA týkající se welfare koček a psů v komerčních chovných zařízeních:

Zdroj: EFSA