Bezpečnost potravin

EFSA Knowledge Junction: otevřená data pro transparentní hodnocení rizik

Vydáno: 12. 4. 2023
Autor: KM EFSA

Knowledge Junction je nástroj Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA) a představuje otevřený prostor pro výměnu vědeckých informací a vědeckých dokumentů používaných při hodnocení rizika bezpečnosti potravin a krmiv s cílem zlepšit transparentnost, reprodukovatelnost a správné nakládání s vědeckými informacemi.

EFSA Knowledge Junction umožňuje otevřený přístup k vědeckým informacím a nástrojům hodnocení rizika a lze si jej představit jako řízené, avšak otevřené úložiště pro výměnu důkazů a podpůrných materiálů používaných při hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

Základ tvoří platforma Zenodo (www.zenodo.org), každý odborník může tuto platformu používat a odesílat na ni odborné materiály a příspěvky, včetně:

  • Evidence – hlášení, datasety, obrázky, videa, laboratorní výstupy apod.;
  • Podpůrné materiály – software, nástroje, modely, kódy, protokoly, hodnotící schémata, FAQ atd.;
  • Hodnocení rizik – pověření, stanoviska, prohlášení, pokyny, roční a strategické plány poskytnuté členskými státy.

Cílem úřadu EFSA je zlepšit transparentnost, reprodukovatelnost a opakované použití důkazů.

Úřad EFSA proto zveřejňuje svá data a informace, kdykoli je to možné, jako součást svého závazku rozšířit svou základnu důkazů a maximalizovat přístup ke svým údajům. Koncepce Knowledge Junction ladí i s dalšími informačními systémy. Mnohé z datových souborů jsou veřejně dostupné již dlouho; následně byly upraveny a katalogizovány a jsou snadno dostupné pro kohokoli pomocí webového prohlížeče.

Informace používané při práci úřadu EFSA lze nalézt prostřednictvím řady aplikací: např. portálu EU Open Data (EU Open Data portal), Mezinárodní platformy pro chemická monitorovací data (International Platform for Chemical Monitoring Data) či eChemPortal OECD (eChemPortal). Kromě toho úřad EFSA spravuje ve svém datovém skladu (Data Warehouse) obrovské množství údajů o patogenech, chemikáliích a dalších nebezpečích v potravinovém řetězci. Mnoho z těchto údajů bylo zpřístupněno veřejnosti prostřednictvím webových nástrojů pro vytváření zpráv, jako jsou tabulky, sestavy, grafy, mapy a řídicí panely. Jedním z těch novějších je např. interaktivní nástroj pro vizualizaci dat (data visualisation tool), který ukazuje rezistenci bakterií Salmonella a E. coli na antimikrobiální látky, které se nacházejí v potravinách, zvířatech a lidech. Data Warehouse také hostí OpenFoodTox (OpenFoodTox), kompilaci toxikologických informací o každé chemické látce hodnocené EFSA a zahrnutou v již publikovaných vědeckých stanoviscích. Úřad EFSA také spolupracuje s dalšími evropskými a mezinárodními organizacemi na podpoře dostupnosti údajů o hodnocení rizik.

Nástroj EFSA Knowledge Junction je jedinečný tím, že představuje otevřený přístup k vědeckým informacím a nástrojům hodnocení rizika. Na platformě Zenodo je možné dohledat co Knowledge Junction představuje a umožňuje, jak v něm vyhledávat, jak v něm publikovat, na jaké platformě pracuje (platforma Zenodo), kdo může tento nástroj využívat, jaký je postup registrace a další informace technického charakteru (klíčová slova, poznámky, přístupová práva, související odkazy, přispěvatelé, odkaz, předmět, formulář a jeho zveřejnění apod.) Uživatelem je odborná veřejnost z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. Publikovat v Zenodo mohou pouze regis­trovaní uživatelé, proto je nejprve nutné se zaregistrovat. Každý příspěvek obdrží identifikátor digitálního objektu (DOI), vyžaduje metadata potvrzující autory a přispěvatele a má licenci specifikující podmínky použití. Tímto způsobem může poskytovatel sledovat opětovné použití jakéhokoli uloženého předmětu.

Obsah tohoto úložiště mohou používat odborné panely a pracovní skupiny úřadu EFSA a všechny další zainteresované strany při přípravě nových hodnocení rizik. Úřad EFSA neustále rozšiřuje celkový soubor dostupných informací. Data jsou jádrem všeho, co úřad EFSA dělá; otevřená data jsou budoucnost.

Vedle již uvedeného odkazu www.zenodo.org lze najít informace týkající se Knowledge Junction také přímo na stránkách úřadu EFSA:

Open data: more datasets available at Knowledge Junction | EFSA (europa.eu)

Zdroj: EFSA