Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA identifikoval problémy v oblasti pohody králíků při používání klecového chovu do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA identifikoval problémy v oblasti pohody králíků při používání klecového chovu

Vydáno: 9.1.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Nová vědecká stanoviska EFSA zaměřená na pohodu králíků publikovaná 9. 1. 2020


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) došel k závěru, že pohoda dospělých králíků chovaných v konvenčních klecových systémech je horší, než u králíků chovaných v jiných systémech používaných v EU. Hlavním problémem je omezený pohyb. Toto a další zjištění jsou součástí komplexního porovnání systémů ustájení králíků používaných v EU.

Vědecké stanovisko EFSA se opírá o rozsáhlý průzkum mezi odborníky na chov králíků v EU. Stanovisko vychází z jejich odborných názorů, protože v této problematice existuje pouze málo dat. EFSA ve svých doporučeních zdůrazňuje potřebu sběru dat napříč EU o pohodě faremně chovaných králíků. EFSA také navrhuje, aby pro zlepšení pohody králíků byly konvenční klece zvětšeny a zdokonaleny.

Experti zvážili řadu faktorů pohody zvířat na zdraví a chování králíků, jako jsou omezený pohyb, problémy s odpočinkem, hlad či žízeň, teplotní stres a kožní nemoci.

V EU se většina farem chovajících králíky nachází v pěti státech: Francii, Maďarsku, Itálii, Portugalsku a Španělsku. Způsoby chovu se liší jak mezi jednotlivými zeměmi, tak i na národní úrovni. Aby EFSA tuto variabilitu zohlednil, je stanovisko zaměřeno na šest různých systémů ustájení: konvenční klece, obohacené klece, skupinové kotce (elevated pens), skupinové kotce s pevnou podlahou (floor pens), venkovní/částečně venkovní systémy a systémy používané v ekologickém chovu.

Hlavní závěry jsou, že:

  • Pohoda dospělých králíků je menší v konvenčních klecích, než při použití jiných systémů ustájení (s jistotou 66-99 %). Největším problémem je omezený pohyb.
  • Pohoda odstavených mláďat je nejmenší u venkovních system chovu a nejvyšší ve skupinových kotcích (jistota 66-99 %). Největší dopad na pohodu odstavených mláďat ve venkovních systémech má teplotní stres.
  • Systémy používané v ekologických chovech jsou obecně v pořádku.

EFSA publikoval dvě další stanoviska k faktorům souvisejícím s faremním chovem králíků: první se zabývá metodami porážky. Identifikuje nebezpečí pro pohodu zvířat, indikátory vědomí při procesu porážky a navrhuje opravná opatření. Druhé se zabývá problémy v oblasti pohody zvířat ve spojení s usmrcováním z jiných důvodů, než je produkce masa (např. eradikace nákaz).

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021