Bezpečnost potravin

EFSA hodnotil bezpečnost ethoxyquinu

Vydáno: 20. 11. 2015
Autor: berankova1

Evropský úřad pro bezpečnost potravin přehodnocoval bezpečnost doplňkové látky pro zvířata - ethoxyquinu.

EFSA neuzavřel hodnocení bezpečnosti doplňkové látky ethoxyquinu z důvodu nedostatku dat
 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) neuzavřel hodnocení bezpečnosti ethoxyquinu (jako doplňkové látky pro všechny cílové druhy zvířat) pro spotřebitele nebo životní prostředí. Důvodem je celkový nedostatek údajů pro hodnocení bezpečnosti ethoxyquinu, včetně jeho metabolitů, a přítomnosti nečistot (p-phenetidinu), který je možným mutagenem.

Úřad EFSA byl požádán, aby nově posoudil bezpečnost doplňkové látky ethoxyquinu pro cílová zvířata, spotřebitele, uživatele a životního prostředí v souladu s nařízením ES 1831/2003. Ethoxyquin se v současné době používá v krmivech pro své antioxidační vlastnosti. Používá se také k zabránění samovznícení rybí moučky během přepravy po moři. 

Samotný ethoxyquin není pokládán za genotoxický. Úřad EFSA nicméně zjistil, že jeden z jeho metabolitů, ethoxyquin chinon imin, by mohl být genotoxický (to znamená, že může poškodit DNA), což představuje potenciální bezpečnostní riziko.

V důsledku výrobního procesu, zůstává v této doplňkové látce nečistota: p-fenetidin, který je možným mutagenem. Mutageny jsou látky, které způsobují mutace v genetickém materiálu zvířat i lidí.

Kromě těchto nálezů, a dokonce i za předpokladu nepřítomnosti nečistoty p-fenetidinu, EFSA zjistil značné mezery v datech při hodnocení expozice a bezpečnosti ethoxyquinu pro zvířata, spotřebitele a životní prostředí.

Hodnocení ethoxyquinu se konalo v rámci procesu přehodnocování všech doplňkových látek, které byly schváleny podle předchozí legislativy.


Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin