Bezpečnost potravin

EFSA hodnotí tepelné ošetření mlžů

Vydáno: 21. 12. 2015
Autor: KM EFSA

Odborníci úřadu EFSA hodnotili alternativy k tepelnému ošetření živých mlžů požadovanému pro eliminaci patogenních mikroorganismů.Odborníci EFSA hodnotili možné alternativy k stávajícímu tepelnému ošetření měkkýšů, které je vyžadováno legislativou EU před jejich uvedením na trh. Tato ošetření, potřebná k eliminaci potenciálních virů, mohou změnit kvalitu finálního produktu.

Mlži, jako slávky jedlé, ústřice a škeble mohou být pro člověka zdrojem infekcí noroviry a hepatitidou A. Mlži kumulují virové částice ve svých tkáních při filtraci potravy z kontaminované vody.

Experti Panelu pro biologická rizika (BIOHAZ) identifikovali kombinace času a teploty odpovídající současnému požadavku expozice měkkýšů tepelnému ošetření „90 °C po dobu 90 sekund“, které by vedly ke stejné redukci virů.

Vědci prokázali, že současný proces zahřátí na 90 °C po dobu 90 sekund může vést k různým úrovním redukce virů v závislosti na použitém procesu – záleží zejména na čase zahřátí a zchlazení (tj. čase, potřebném k dosažení 90 °C a k návratu na pokojovou teplotu).

„Experti EFSA doporučují, aby manažeři řízení rizik definovali úroveň ochrany. Na základě toho mohou hodnotitelé rizik stanovit požadovanou redukci virů a potřebné tepelné ošetření,“ uvedla Marta Hugas, vedoucí BIOCONTAM UNIT úřadu EFSA. „To umožní provozovatelům podniků navrhnout postup v souladu s právními předpisy a zároveň dosáhnout požadované kvality produktu,“ dodala.

Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)