Bezpečnost potravin

EFSA: Hodnocení rizik GM zvířat pro životní prostředí

Vydáno: 28. 5. 2013
Autor: berankova1

Návod EFSA popisuje krok za krokem přístup k hodnocení rizik GM zvířat pro životní prostředí.

Nové pokyny Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytují žadatelům a posuzovatelům rizik jasný rámec pro hodnocení možných nepříznivých účinků živých geneticky modifikovaných (GM) zvířat na životní prostředí, včetně rizik pro zdraví lidí a zvířat.
Evropská komise požádala úřad EFSA, aby vytvořil návod pro  hodnocení rizik GM ryb, hmyzu, savců a ptáků  pro životní prostředí (ERA, environmental risk assessment).

Převážná většina návodu na hodnocení rizik GM zvířat pro životní prostředí  byla nově vytvořena Vědeckým panelem EFSA pro geneticky modifikované organismy (Panel GMO), a jeho zveřejnění je vyvrcholením několikaleté práce. Návod byl dokončen  po zvážení více než 700 připomínek obdržených od  zainteresovaných subjektů a skupin během veřejné konzultace, která se konala v loňském roce. Tato práce doplňuje předchozí „pokyny“ úřadu EFSA o bezpečnosti potravin a krmiv pocházejících z GM zvířat, jenž byly publikované v roce 2012. Dále práce dokončuje pověření Evropské komise, vytvořit návod (pokyny) pro komplexní hodnocení rizik GM zvířat.

Zdroj: EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):